Overgangstoning

Lag en overgang mellom to tegneobjekter. Overgangen blir jevnt fordelt mellom tegneobjektene.

LibreOffice tegner en rad mellomliggende figurer mellom to valgte objekter og grupperer resultatet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Form - Kryssdemping (kun LibreOffice Draw).


Innstillinger

Angir innstillingene for overtoning.

Øker

Angi antall figurer du vil ha mellom de to valgte objektene.

Egenskaper for overgangstoning

Legg til overgangstoning for linjen og til fyllegenskapene for de valgte objektene. For eksempel hvis de valgte objektene er fylt med forskjellige farger vil en blanding av de to fargene brukes.

Samme retning

legg til en glatt overgang mellom de valgte objektene.

Supporter oss!