Slett lag

Slett det aktive laget.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne kontekstmenyen til et lag som er satt inn, og velg deretter Slett lag.


Supporter oss!