Slett lysbilde

Slett gjeldende lysbilde eller side.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Lysbilde - Slett lysbilde.


I sprettoppmenyen for et lysbilde eller en side finner du blant annet følgende kommando:

Endrer navn på valgte .

Supporter oss!