Duplikat

Lag en eller flere kopier av det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Dupliser.

Shift+F3


Dupliser dialog

Lage kopier av objekter

Antall kopier

Angi hvor mange kopier du ønsker å lage.

Valgte verdier

Ikon Verdier

Angi bredde- og høydeverdiene til det valgte objektet i X-akse- og Y-akseboksene. Angi fyllfargen til objektet også. Roteringsvinkelen til det valgte objektet angis ikke.

Plassering

Angir posisjonen og rotasjonen av et kopiert objekt i forhold til det valgte objektet.

X-akse

Skriv inn den loddrette avstanden mellom sentrene for det valgte objektet og det kopierte objektet. Positive verdier forskyver det kopierte objektet opp, mens negative verdier forskyver det kopierte objektet ned.

Y-akse

Skriv inn den loddrette avstanden mellom sentrene for det valgte objektet og det kopierte objektet. Positive verdier forskyver det kopierte objektet opp, mens negative verdier forskyver det kopierte objektet ned.

Vinkel

Angi vinkelen (0 til 359 grader) som det kopierte objektet skal rotere. Positive verdier roterer objektet med klokka, mens negative verdier beveger objektet mot klokka.

Forstørrelse

Angir størrelsen av et kopiert objekt.

Bredde

Skriv inn hvor mye du vil øke eller redusere bredden til kopien av objektet.

Høyde

Skriv inn hvor mye du vil øke eller redusere høyden til kopien av objektet.

Farger

Angir fargene for det valgte objektet og kopien. Hvis du lager mer enn en kopi, vil disse fargene angi start- og sluttpunktet av en fargegraduering.

Start

Velg en farge for det valgte objektet.

Slutt

Velg en farge for det kopierte objektet. Hvis du lager mer enn en kopi, vil fargen legges til den siste kopien du lagde.

Standard

Tilbakestill de verdiene du kan endre i dette dialogvinduet til standardverdiene.

warning

Det blir ikke spurt om bekreftelse før standardinnstillingene blir hentet inn på nytt.


Supporter oss!