Side

Angir sideretning, sidemarger, bakgrunn og andre layoutinnstillinger.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Lysbilde - Lysbilde-egenskaper og klikk deretter på Side fanen


Papirformat

Format

Velg et papirformat, som støttes av din printer. Du kan også opprette en selvvalgt papirstørrelse ved å velge Bruker og skrive inn størrelsen i feltene Bredde og Høyde.

Bredde

Viser bredden av papirformatet, som du valgte i feltet Format. Skriv inn en verdi for sidebredden, hvis du valgte formatet Bruker.

Høyde

Viser høyden på papirformatet, som du valgte i feltet Format. Skriv inn en verdi for høyden på siden, hvis du valgte formatet Bruker.

Stående

Sideretning er stående.

Liggende

Sideretning er liggende.

Skriverskuff

Velg papirkilden på din printer.

Tipsikon

Hvis dokumentet bruker mer enn et papirformat, kan du velge en egen skuff for hvert format.


Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Marger

Angir avstanden imellom kanten av en side skrevet ut og det utskrivbare området.

Venstre

Skriv inn avstanden mellom venstre sidekant og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.

Høyre

Skriv inn avstanden mellom den høyre sidekanten og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.

Topp

Skriv inn avstanden mellom øverste kant og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.

Bunn

Skriv inn avstanden mellom nederste kant og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.

Format

Angi formatet for sidenummerering.

Tilpass objekt til papirformat

Forminsker størrelsen av objekter og skrifttypen på siden, så de kan skrives ut på det valgte papirformatet.

Supporter oss!