Eksport

Eksporter presentasjonen eller tegningen og velg alternativer for eksport.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Filer → Eksporter


De følgende filformatene tilbyr deg flere eksportinnstillinger, etter du har klikket Lagre:

HTML Dokument, JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Hvis du velger «HTML-dokument» som ditt filformat, vises HTML-eksportveiviseren. Denne guiden fører deg gjennom eksporten og tar med muligheten for å lagre bilderne i din presentasjon i GIF- eller JPG-formater.

Supporter oss!