Velg Fil → Egenskaper .

Velg Formater → Side og trykk deretter på fanen Side

Velg Formater → Side og trykk deretter på fanen Bakgrunn

Velg Formater → Lysbildeoppsett

Velg Lysbilde→ Lysbildeutforming

VelgLysbilde - Ny Side/Lysbilde

På verktøylinja Presentasjon, klikk på

Ikon

Nytt lysbilde

Supporter oss!