Formmeny

Velg Form - Konverter (kun LibreOffice Draw).

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om

Velg Form – Konverter – Til kurve (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om → Til kurve

Velg Form - Konverter - Til polygon (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om → Til mangekant

Velg Form - Konverter - Til 3D (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et markert objekt og velg Gjør om → Til 3D

Velg Form - Konverter - Til 3D-rotasjonsobjekt (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om → Til 3D-dreieobjekt

Velg Form - Konverter - Til punktgrafikk (bare LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om → Til bilde

Velg Form - Konverter - til metafil (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen til et valgt objekt og velg Gjør om → Til metafil

Velg Form - Konverter - Til kontur (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen til et valgt objekt og velg Gjør om → Til omriss

Fra menylinjen:

Velg Form - Ordne - Foran objekt

Fra kontekstmenyen:

Velg Arranger – Foran objekt

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Ordne - Foran objekt.

Fra verktøylinjer:

Ikon foran objektet

Foran objekt

Fra menylinjen:

Velg Form - Ordne - Bak objekt

Fra kontekstmenyen:

Velg Arranger - Bak objektet

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Ordne - Bak objekt.

Fra verktøylinjer:

Ikon bak objekt

Bak objekt

Velg Form - Arranger - Omvendt (kun LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Still opp → Snu

Tegning-linjen åpner du Arranger-verktøylinjen og klikker:

Ikon Omvendt

Snu

Velg Form – Kombiner (kun LibreOffice Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Kombiner.

Velg Form - Del (kun LibreOffice Draw)

Velg et kombinert objekt, åpne sprettoppmenyen og velg Del opp.

Velg Form - Koble til (kun LibreOffice Draw)

Velg to eller flere linjer, åpne sprettoppmenyen og velg Forbind.

Velg Form - Bryt (kun LibreOffice Draw)

Velg en linje som er opprettet ved å forbinde to eller flere linjer, åpne sprettoppmenyen og velg Del opp.

Velg Form (bare LibreOffice Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Former

Velg Form - Slå sammen (kun LibreOffice Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne spretoppmenyen og velg Figurer → Slå sammen

Velg Form - Trekk fra (bare LibreOffice Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Figurer → Trekk fra

Velg Form - Avskjæring (kun LibreOffice Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Former → Snitt

Supporter oss!