Formmeny

Velg Form - Konverter(LibreOffice kun Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om

Velg Endre → Gjør om → Til kurve (bare LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om → Til kurve

Velg Endre → Gjør om → Til Polygon (bare LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om → Til mangekant

Velg Endre → Gjør om → Til 3D (bare LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et markert objekt og velg Gjør om → Til 3D

Velg Endre → Gjør om → Til 3D Rotasjonsobjekt (bare LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om → Til 3D-dreieobjekt

Velg Endre → Gjør om → Til Bitmap (bare LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Gjør om → Til bilde

Velg Endre → Gjør om → Til Metafil ( LibreOffice bare Draw)

Åpne sprettoppmenyen til et valgt objekt og velg Gjør om → Til metafil

Velg Endre → Gjør om → Til Kontur ( LibreOffice bare Draw)

Åpne sprettoppmenyen til et valgt objekt og velg Gjør om → Til omriss

Velg Endre → Still opp → Foran objekt ( LibreOffice bare Draw)

Åpne sprettoppmenyen til et valgt objekt og velg Still opp → Foran objekt

Velg Still opp fra verktøylinjen «Tegning» og trykk på:

Ikon

Foran objekt

Velg Endre → Still opp → Bak objekt ( LibreOffice bare Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Still opp → Bak objekt

Velg Still opp fra verktøylinjen «Tegning» og trykk på:

Ikon

Bak objekt

Velg Endre → Still opp → Revers ( LibreOffice bare Draw)

Åpne sprettoppmenyen for et valgt objekt og velg Still opp → Snu

Velg Still opp fra verktøylinjen «Tegning» og trykk på:

Ikon

Snu

Velg Endre → Kombiner ( LibreOffice bare Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Kombiner.

Velg Endre →Del ( LibreOffice bare Draw)

Velg et kombinert objekt, åpne sprettoppmenyen og velg Del opp.

Velg Form → Koble ( LibreOffice bare Draw)

Velg to eller flere linjer, åpne sprettoppmenyen og velg Forbind.

Velg Form → Bryt (LibreOffice bare Draw)

Velg en linje som er opprettet ved å forbinde to eller flere linjer, åpne sprettoppmenyen og velg Del opp.

Velg Fom ( LibreOffice bare Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Former

Velg Form → Slå sammen (LibreOffice bare Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne spretoppmenyen og velg Figurer → Slå sammen

Velg Form → Trekk fra ( LibreOffice bare Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Figurer → Trekk fra

Velg Form → Krysse ( LibreOffice bare Draw)

Velg to eller flere objekter, åpne sprettoppmenyen og velg Former → Snitt

Supporter oss!