Menyen «Presentasjon»

Velg Vis - Lysbildeovergang

Velg Sett inn → Animert bilde

Velg Presentasjon → Selvvalgt animasjon

På verktøylinjen Tegning, trykk på

Ikon

Selvvalgt animasjon

Velg Lysbildeframvisning → Innstillinger for lysbildeframvisning

Velg Lysbildeframvisning → Innstillinger for lysbildeframvisning

Supporter oss!