Menyen «Funksjoner»

Velg Funksjoner → Språk → Orddeling

Velg Presentasjon → Tilpasset lysbildeframvisning og trykk deretter på Ny.

Supporter oss!