Menyen «Funksjoner»

Velg Verktøy - Språk - Orddeling.

Velg Presentasjon → Tilpasset lysbildeframvisning og trykk deretter på Ny.

Fra menylinjen:

Velg Verktøy – Presentasjonsminimering.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Lysbildefremvisning – Minimer presentasjon.

Lysbildefremvisning-menyen i Lysbildefremvisning-fanen, velg Minimer presentasjon.

Fra verktøylinjer:

Ikon Presentasjonsminimering

Presentasjonsminimering

Supporter oss!