Menyen «Format»

På sprettoppmenyen for en målelinje kan du velge Dimensjoner

Trykk på ikonet Linjer og pilerpå verktøylinjen, klikk påMålelinjeikonet

Velg laget og velg Format - Lag.

Åpne kontekstmenyen til lagfanen - velg Endre lag.

Velg Format - Interaksjon.

On the Standard menyrad, klikk

 Interaksjonsikon

Interaksjon

Supporter oss!