Menyen «Format»

På sprettoppmenyen for en målelinje kan du velge Dimensjoner

Trykk på ikonet Linjer og pilerpå verktøylinjen, klikk påMålelinjeikonet

I et Draw-dokument kan du høyreklikke på fanen for et lag og velge Endre lag

Velg Formater → Lag (bare LibreOffice Draw)

Choose Format - Interaksjon

On the Standard menyrad, klikk

 Interaksjonsikon

Interaksjon

Supporter oss!