Menyen «Sett inn»

Velg Sett inn → Lag kopi av lysbilde

Velg Sett inn → Utvid lysbilde

Velg Sett inn → Oversiktsside

Velg Insert - Sett inn festepunkt/linje (kun LibreOffice Draw).

Åpne en sprettoppmenyen og velg Sett inn festepunkt/-linje

Velg et festepunkt eller -linje, åpne sprettoppmenyen og velg Rediger festepunkt/festelinje

Choose Sett inn - Tabell

På verktøylinjen Sett inn trykk

Ikon Sett inn Tabell

Tabell

Velg

På verktøylinjen Sett inn trykk

Ikon Sett inn lysbilde fra fil

Velg Sett inn → Felt

Velg Sett inn → Felt → Dato (fast)

Velg Sett inn → Felt → Dato (variabel)

Velg Sett inn → Felt → Tid (fast)

Velg Sett inn → Felt → Tid (variabel)

Velg Sett inn → Felt → Filnavn

Velg Sett inn → Felt → Forfatter

Velg Sett inn → Felt → Filnavn

Supporter oss!