Menyen «Rediger»

Velg Rediger → Kopier

Shift+F3

Velg Rediger → Overgangstoning (kun LibreOffice Draw)

Velg Rediger → Slett lysbilder

åpne sprettoppmenyen til et lag som er satt inn, og velg Slett lag

Velg Rediger → Felter

Trykk på ikonet Rediger festepunkt på tegnelinja.

Supporter oss!