Avstand

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstavstand.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Avstand.


Enkel

Bruker enkelt linjeavstand til gjeldende avsnitt. Dette er standardinnstillingen.

Ikon Linjeavstand 1

Linjeavstand 1

1.15 linjer

Setter linjeavstanden til 1,15 linjer.

Ikon Linjeavstand 1,15

Linjeavstand 1.15

Halvannen

Setter linjeavstanden til 1,15 linjer..

Ikon Linjeavstand 1.5

Ikon Linjeavstand 1.5

Dobbel

Setter linjeavstanden til 1,15 linjer.

Ikon Linjeavstand 2

Linjeavstand 2

Øk avsnittavstand

Øker avsnittsavstanden over det valgte avsnittet.

Ikon Øk avsnittsavstanden

Øk avsnittsavstanden

Reduser avstand mellom avsnitt.

Reduserer avsnittavstanden over det valgte avsnittet.

Ikon Reduser avsnittsavstanden

Reduser avsnittsavstanden

Øk innrykk

Øker venstre innrykk for det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og setter det til neste standard faneposisjon. Hvis flere avsnitt er valgt, økes innrykk for alle valgte avsnitt.

Ikon Øk innrykk

Øk innrykk

Reduser innrykk

Reduserer venstre innrykk i gjeldende avsnitt eller celleinnhold og setter det til forrige standard tabulatorposisjon. Hvis flere avsnitt er valgt, reduseres innrykk av alle valgte avsnitt.

Ikon Reduser Innrykk

Reduser innrykk

Supporter oss!