Avstand

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstavstand.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Avstand.


Linjeavstand: 1

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Linjeavstand: 1,5

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Linjeavstand: 2

Sets the line spacing to two lines.

Øk avsnittavstand

Øker avsnittsavstanden over det valgte avsnittet.

Reduser avstand mellom avsnitt.

Reduserer avsnittavstanden over det valgte avsnittet.

Øk innrykk

Øker venstre innrykk for det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og setter det til neste standard faneposisjon. Hvis flere avsnitt er valgt, økes innrykk for alle valgte avsnitt.

Reduser innrykk

Reduserer venstre innrykk for gjeldende avsnitt eller celleinnhold og setter det til forrige standardfanen. Hvis du tidligere har økt innrykket for flere valgte avsnitt, kan denne kommandoen redusere innrykket for alle de valgte avsnittene.

Supporter oss!