Sikkerhetsalternativer og advarsler

Angi sikkerhetsrelaterte alternativer og advarsler om skjult informasjon i dokumenter.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på Alternativer-knappen på Sikkerhet-siden.


Dialogboksen Sikkerhetsalternativer og advarsler inneholder følgende kontroller:

Når du lagrer eller sender

Velg for å se en advarselsdialogboks når du prøver å lagre eller sende et dokument som inneholder registrerte endringer, versjoner eller kommentarer.

Ved utskrift

Velg for å se en advarselsdialogboks når du prøver å skrive ut et dokument som inneholder registrerte endringer eller kommentarer.

Ved signering

Velg for å se en advarselsdialogboks når du prøver å signere et dokument som inneholder registrerte endringer, versjoner, felt, referanser til andre kilder (for eksempel koblede deler eller koblede bilder), eller kommentarer.

Når du lager PDF-filer

Velg for å se en advarselsdialogboks når du prøver å eksportere et dokument til PDF-format som viser registrerte endringer i Writer, eller som viser kommentarer.

Fjern personlig informasjon ved lagring

Velg alltid å fjerne brukerdata fra filegenskaper, kommentarer og sporede endringer. Navnene på forfattere i kommentarer og endringer vil bli erstattet av generiske verdier som "Forfatter1", "Forfatter2" og så videre. Tidsverdier vil også bli tilbakestilt til en enkelt standardverdi. Hvis dette alternativet ikke er valgt, kan du fortsatt fjerne den personlige informasjonen for gjeldende dokument med Tilbakestill egenskaper-knappen på Fil - Egenskaper - Generelt.

Anbefal passordbeskyttelse ved lagring

Velg å alltid aktivere Lagre med passord-alternativet i fillagringsdialogene. Fjern markeringen for å lagre filer som standard uten passord.

-klikk er nødvendig for å følge hyperkoblinger

Hvis aktivert, må du holde nede -tasten mens du klikker på en hyperkobling for å følge den koblingen. Hvis den ikke er aktivert, åpner et klikk hyperkoblingen.

Blokker eventuelle lenker fra dokumenter som ikke er blant de pålitelige stedene (se Makrosikkerhet)

Blokkerer bruken av koblede bilder av dokumenter som ikke er på de klarerte stedene som er definert på Pålitelige kilder-fanen i Makro Sikkerhets-dialogen. Dette kan øke sikkerheten i tilfelle du arbeider med dokumenter fra ikke-klarerte kilder (f.eks. Internett) og er bekymret for sårbarheter i bildebehandlingsprogramvarekomponenter. Blokkering av bruk av lenker betyr at bilder ikke lastes inn i uklarerte dokumenter, kun en plassholderramme er synlig.

Supporter oss!