Søkekommandoer

Gjør det mulig å søke og kjøre alle kommandoer som er tilgjengelige i applikasjonsmenyene etter navn.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Hjelp - Søkekommandoer

Bruk snarveien Shift + Esc


Når Søkekommandoer-funksjonen er aktivert, vises en head-up-skjerm (HUD) som kan brukes til å raskt søke etter kommandoer etter navn. Når søkestrengen skrives, vises alle samsvarende kommandoer i en liste under søkefeltet.

For å kjøre en kommando:

note

Denne funksjonen er tilgjengelig i Writer, Calc, Impress og Draw.


Supporter oss!