Nettoppdatering

Angir noen alternativer for automatisk varsling og nedlasting av nettoppdateringer til LibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice → Nettoppdatering


note

Online Oppdatering er en modul som er installert som standard.


Online oppdateringsalternativer

Se etter oppdateringer automatisk

Marker for å se etter elektroniske oppdateringer med jevne mellomrom, og velg deretter tidsintervallet hvor ofte LibreOffice skal se etter nettoppdateringer. LibreOffice vil sjekke en gang om dagen, uken eller måneden, så snart som en fungerende Internett-tilkobling er oppdaget. Hvis du kobler til Internett med en proxy-server, setter du proxy-serveren på - Internett - Proxy.

Når en oppdatering er tilgjengelig, vises et ikon i menylinjen Oppdateringsikon viser forklarende tekst. Klikk på ikonet for å fortsette.

Hvis du slår av denne oppdateringsfunksjonen, vil knappen fjernes fra menylinjen.

Hver dag

Ser etter oppdateringer en gang om dagen.

Hver uke

Ser etter oppdateringer en gang i uken. Dette er standardinnstillingen.

Hver måned

Ser etter oppdateringer en gang i måneden.

Sjekk nå

Ser etter oppdateringer når du ber om det.

Nedlastingssted

Viser mappen som er valgt for lagring av filer som lastes ned.

Last ned oppdateringer automatisk

Aktiver automatisk nedlasting av oppdateringer til den angitte mappen.

Endre

Klikk for å velge målmappen for nedlastede filer.

Bruker agent

Aktiver haken for å sende informasjon om LibreOffice-versjonen, operativsystemet og grunnleggende maskinvare. Denne informasjonen brukes til å optimalisere nedlastingen.

Supporter oss!