Mail Merge Email

Angir brukerinformasjon og serverinnstillinger for når du sender standardbrev som e-postmeldinger.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et tekstdokument, velg - LibreOffice Writer - E-postfletting.


Brukerinformasjon

Skriv inn brukerinformasjonen som skal brukes når du sender e-post.

Ditt navn

Skriv inn navnet ditt.

E-postadresse

Skriv inn e-postadressen din for svar til.

Send svar til en annen e-postadresse

Bruker e-postadressen du skriver inn i tekstboksen Svaradresse som svar-til-e-postadresse.

Svaradresse

Skriv inn adressen som skal brukes for e-postsvar.

Server for utgående e-post (kun SMTP)

Spesifiser serverinnstillingene for utgående e-post.

Tjenernavn

Skriv inn navnet på SMTP-tjeneren.

Port

Skriv inn SMTP-porten.

Bruk sikker tilkobling (SSL)

Når tilgjengelig, bruker en sikker tilkobling for å sende e-poster.

Tjenerautentisering

Åpner dialogboksen Serverautentisering der du kan spesifisere serverautentiseringsinnstillingene for sikker e-post.

Test innstillingene

Åpner dialogvinduet Test kontoinnstillinger, slik at du kan teste de gjeldende innstillingene.

Supporter oss!