Postfletting til e-post

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as e-mail messages.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et tekstdokument og velg → LibreOffice Writer → Brevfletting av e-post


Brukerinformasjon

Skriv inn brukerinformasjonen som skal brukes når du sender e-post.

Ditt navn

Skriv inn navnet ditt.

E-postadresse

Skriv inn e-postadressen du vil at svar skal sendes til.

Send svar til ulike e-postadresser

Bruker e-postadressen som du skriver inn i feltet «Svaradresse» som «Svar til»-adresse.

Svaradresse

Skriv inn e-postadressen som svar skal sendes til.

Innstillinger for utgående e-posttjener (SMTP)

Angi innstillinger for tjeneren for utgående e-post.

Tjenernavn

Skriv inn navnet på SMTP-tjeneren.

Port

Skriv inn SMTP-porten.

Bruk sikker tilkobling (SSL)

Hvis den er tilgjengelig, vil en sikker tilkobling bli brukt til å sende e-post.

Tjenerautentisering

Åpner dialogvinduet Tjenerautentisering, der du kan angi autentiseringsinnstillinger for tjeneren for sikker e-post.

Test innstillingene

Åpner dialogvinduet Test kontoinnstillinger, slik at du kan teste de gjeldende innstillingene.

Supporter oss!