Mail Merge Email

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as email messages.

For å bruke denne funksjonen …

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge Email.


Brukerinformasjon

Enter the user information to use when you send email.

Ditt navn

Skriv inn navnet ditt.

Email address

Enter your email address for replies.

Send replies to different email address

Uses the email address that you enter in the Reply address text box as the reply-to email address.

Svaradresse

Enter the address to use for email replies.

Innstillinger for utgående e-posttjener (SMTP)

Specify the server settings for outgoing emails.

Tjenernavn

Skriv inn navnet på SMTP-tjeneren.

Port

Skriv inn SMTP-porten.

Bruk sikker tilkobling (SSL)

When available, uses a secure connection to send emails.

Tjenerautentisering

Opens the Server Authentication dialog where you can specify the server authentication settings for secure email.

Test innstillingene

Åpner dialogvinduet Test kontoinnstillinger, slik at du kan teste de gjeldende innstillingene.

Supporter oss!