Sikkerhetsnivå

Velg blant ett av de fire tilgjengelige nivåene for makrosikkerhet. Forskjellen på alternativene er sikkerhetsnivået som oppnås. Makroer som får lov til å kjøre på et høyt sikkerhetsnivå, får også lov til å kjøre på alle lavere sikkerhetsnivåer.

Svært høy

Bare makroer fra tiltrodde filplasseringer får lov til å kjøre. Alle andre makroer, uansett om de er signert eller ikke, blir slått av.

Du kan velge tiltrodde filplasseringer på fanen «Kilder du stoler på». Alle makroer fra en tiltrodd filplassering får lov til å kjøre.

Høy

Bare makroer fra klarerte kilder og signerte makroer (fra en hvilken som helst kilde) er tillatt å kjøre. Makroer som verken er fra en pålitelig kilde eller signert er deaktivert.

Du kan velge tiltrodde filplasseringer på fanen «Kilder du stoler på». Bare signerte makroer fra en kilde du stoler på, får lov til å kjøre. I tillegg får alle makroer fra en tiltrodd filplassering lov til å kjøre.

Middels

Krever bekreftelse før makroer fra ikke tiltrodde kilder blir kjørt.

Du kan velge tiltrodde filplasseringer på fanen «Kilder du stoler på». Signerte makroer fra en kilde du stoler på, får lov til å kjøre. I tillegg får alle makroer fra en tiltrodd filplassering lov til å kjøre. Alle andre makroer krever bekreftelse før de blir kjørt.

Lav (ikke anbefalt)

Alle makroer blir kjørt uten bekreftelse. Bruk denne innstillingen bare hvis du er sikker på at alle dokumenter som skal åpnes, er trygge.

En makro kan settes til å starte automatisk, og kan utføre handlinger som kan gjøre skade, for eksempel slette eller gi filer nytt navn. Denne innstillingen anbefales ikke når du åpner dokumenter du har mottatt fra andre.

Supporter oss!