Startparametere for Java

Du kan bruke dette dialogvinduet til å angi valgfrie startparametere for Java-kjøremiljøet (JRE). Innstilingene du angir i dette dialogvinduet, gjelder alle Java-kjøremiljøer du starter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice → Avansert


Startparameter for Java

Skriv inn en startparameter for Java-kjøremiljøet (JRE) på samme måte som du ville gjort det på kommandolinjen. Trykk «Tildel» for å legge parameteren til i listen over tilgjengelige startparametre.

Merknadsikon

Du må ikke bruke escape-tegn eller hermetegn i stinavn.


For eksempel kan du tilordne systemegenskapen «myprop» til en mappe ved å skrive inn denne parameteren:

-Dmyprop=C:\Programfiler\Java

Hvis du vil slå på feilsøking i et Java-kjøremiljø, kan du skrive inn disse parametrene:

Xdebug

Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=8000

Merknadsikon

Disse endringene tas i bruk etter at du har startet LibreOffice på nytt.


Tilordnede startparametere

Viser en liste over de tildelte JRE-startparametrene. Hvis du vil fjerne en startparameter, må du først merke den og deretter trykke på Fjern.

Legg til

Legger den gjeldende JRE-startparameteren til i listen.

Rediger

Åpner en dialogboks der det valgte JRE-startparameteret kan redigeres.

Fjern

Sletter den valgte JRE-startparameteren.

Supporter oss!