Klassesti

I dette dialogvinduet kan du legge til mapper og arkiver i Java-klassestien. Disse stiene gjelder alle Java-kjøremiljøer du starter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice → Avansert


Tilordnede mapper og arkiver

Angir plasseringen til Java-klasser eller Java-klassebiblioteker. Den nye klassestien tas i bruk når du har startet LibreOffice på nytt.

Advarselsikon

Java-klasser som du gir tilgang til ved å angi en klassesti, blir ikke kontrollert med hensyn til sikkerhet.


Legg til arkiv

Velg en arkivfil i «jar»- eller «zip»-format, og legg denne filen til i klassestien.

Legg til mappe

Velg en mappe og legg til denne mappen i klassestien.

Fjern

Velg et arkiv eller en mappe i listen, og trykk «Fjern» for å fjerne objektet fra klassestien.

Supporter oss!