Java

Angir støttealternativene for Java-applikasjoner i LibreOffice, inkludert hvilket Java Runtime Environment (JRE) som skal brukes. Den spesifiserer også om eksperimentelle (ustabile) funksjoner skal brukes som makroopptak og tilgang til ekspertkonfigurasjon.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice → Avansert


Dialog for avanserte alternativer

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Java-valg

note

Den gjeldende listen over LibreOffice-moduler og ressurser som avhenger av Java er tilgjengelig i wikien .


Bruk et Java-kjøremiljø

Lar deg kjøre Java-programmer i LibreOffice. Når et Java-program prøver å få tilgang til harddisken, vises en melding.

Installerte Java-kjøremiljøer (JRE):

Velg Java-kjøremiljøet du vil bruke. På noen systemer må du vente litt før listen fylles ut. Hvis du endrer innstillinger her, krever noen systemer også at du starter LibreOffice på nytt før de endrede innstillingene tas i bruk. Stien til det valgte Java-kjøremiljet vises under listen.

Du kan overstyre standard JRE for operativsystemet med ett av følgende alternativer:

Legg til

Legg til en sti til rotmappen til Java-kjøremiljøet (JRE) på datamaskinen. Angi stien i det neste dialogvinduet som vises.

Parametere

Åpner dialogvinduet Startparametere for Java.

Klassesti

Åpner dialogvinduet Klassesti.

Valgfrie funksjoner

Aktiver eksperimentelle funksjoner

Aktiverer funksjoner som ennå ikke er komplette eller kan inneholde kjente feil. Listen over disse funksjonene er forskjellig versjon etter versjon, eller til og med den kan være tom.

Aktiver makroopptak

Aktiverer makroopptak. Verktøy - Makroer - Ta opp makro-menyen enheten er tilgjengelig.

Ekspertkonfigurasjon

Åpner ekspertkonfigurasjonsdialogen for avanserte innstillinger og konfigurasjon av LibreOffice.

Supporter oss!