Java

Specifies the support options for Java applications in LibreOffice, including which Java Runtime Environment (JRE) to use. It also specifies whether to use experimental (unstable) features such as macro recording and access expert configuration.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice → Avansert


Dialog for avanserte alternativer

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Java-valg

note

The current list of LibreOffice modules and resources that depends on Java is available in the wiki.


Bruk et Java-kjøremiljø

Lar deg kjøre Java-programmer i LibreOffice. Når et Java-program prøver å få tilgang til harddisken, vises en melding.

Installerte Java-kjøremiljøer (JRE):

Velg Java-kjøremiljøet du vil bruke. På noen systemer må du vente litt før lista fylles ut. Hvis du endrer innstillinger her, krever noen systemer også at du starter LibreOffice på nytt før de endrede innstillingene tas i bruk. Stien til det valgte Java-kjøremiljet vises under lista.

You can override the default JRE of the operating system with one of the following alternatives:

Legg til

Legg til en sti til rotmappen til Java-kjøremiljøet (JRE) på datamaskinen. Angi stien i det neste dialogvinduet som vises.

Parametere

Åpner dialogvinduet Startparametere for Java.

Klassesti

Åpner dialogvinduet Klassesti.

Optional Features

Enable experimental features

Enables features that are not yet complete or may contain known bugs. The list of these features is different version by version, or even it can be empty.

Enable macro recording

Enables macro recording. The Tools - Macros - Record Macro menu item is available.

Expert Configuration

Opens the Expert Configuration dialog for advanced settings and configuration of LibreOffice.

Supporter oss!