warning

Denne funksjonen er eksperimentell og kan gi feil eller oppføre seg uventet. For å aktivere det uansett, velg - LibreOffice - Avansert og merk av for Aktiver eksperimentelle funksjoner.


Supporter oss!