Innstillinger for detaljerte beregninger

Angi reglene for konvertering fra strengverdier til numeriske verdier, strengverdier til cellereferanser og strengverdier til dato- og tidsverdier. Dette påvirker innebygde funksjoner som INDIRECT som tar en referanse som en strengverdi eller dato- og klokkeslettfunksjoner som tar argumenter som strengverdier i lokale eller ISO 8601-formater.

For å bruke denne funksjonen …

Meny - LibreOffice Calc - Formel, og i delen Detaljerte beregningsinnstillinger trykker du på Detaljer... knappen.


Innhold til tall

Konvertering fra tekst til tall

Hvordan behandle tekst når den støtes på som operand i en aritmetisk operasjon eller som argument til en funksjon som forventer et tall i stedet. Entydig konvertering er mulig for heltall inkludert eksponenter og ISO 8601-datoer og -klokkeslett i deres utvidede formater med skilletegn. Numeriske brøkverdier med desimalskilletegn eller andre datoer enn ISO 8601 er lokalitetsavhengige. Merk at i lokalitetsavhengige konverteringer kan den resulterende numeriske verdien variere mellom lokaliteter!

Generer #VALUE! feil: Tekst funnet der numeriske data forventes vil generere #VERDI! feil. Eksempel: "123.45" vil generere en #VERDI! feil, mens 123.45 ikke.

Behandle som null: Enhver tekst som blir funnet der numeriske data forventes vil bli betraktet som et tall med verdien null. Eksempel: "123.45" vil kartlegges til null, mens 123.45 ikke.

Konverter bare hvis entydig: Hvis teksten representerer en gyldig og entydig numerisk verdi, konverter den. Eksempel: "123.456" vil generere en #VERDI! feil fordi teksten inneholder et skilletegn, mens "123456" ikke vil.
Se Konvertering av tekst til tall for detaljer.

Konverter også lokalitetsavhengig: konverter verdier som er gyldige i lokalitetsrepresentasjonen. Eksempel: "123,45" er et gyldig tall i noen lokaliteter fordi kommaet er desimalskilletegn der.

Behandle tom streng som null

Dette alternativet bestemmer hvordan en tom streng behandles når den brukes i aritmetiske operasjoner. Hvis du har satt "Konvertering fra tekst til tall" til enten "Generer #VERDI! feil" eller "Behandle som null", kan du ikke velge (her) om konvertering av en tom streng til et tall vil generere en feil eller om det vil behandle tomme strenger som null. Ellers bestemmer dette alternativet hvordan tomme strenger behandles.

Referansesyntaks for strengreferanse

Formelsyntaks som skal brukes når du analyserer referanser gitt i strengparametere. Dette påvirker innebygde funksjoner som INDIREKTE som tar en referanse som en strengverdi.

Bruk disse innstillingene kun på gjeldende dokument

Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke innstillingene kun på dokumentet.

Supporter oss!