Basic IDE

Definerer innstillingene for Basic IDE (Integrated Development Environment) for Ă„ hjelpe til med Ă„ redigere makroer i Basic.

warning

Denne funksjonen er eksperimentell og kan gi feil eller oppfĂžre seg uventet. For Ă„ aktivere det uansett, velg - LibreOffice - Avansert og merk av for Aktiver eksperimentelle funksjoner.


For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg → LibreOffice → Alternativer for Basic IDE


KodefullfĂžring

Denne funksjonen hjelper Basic-programmereren til Ă„ fullfĂžre koden, sparer omfattende skriving og bidrar til Ă„ redusere kodefeil.

Aktiver kodefullfĂžring

Vis metoder for et Basic-objekt. KodefullfÞring vil vise metodene til et Basic-objekt, forutsatt at objektet er en utvidet UNO-type. Den fungerer ikke pÄ en generisk Objekt eller Variant Grunnleggende typer.

NÄr en variabel er et UNO-grensesnitt eller -struktur, vises en listeboks nÄr du trykker pÄ prikken etter en variabels navn (som aVar. [listeboksen vises] ). Metodene og variablene er oppfÞrt i listeboksen, vist rett nedenfor. Du kan navigere mellom de foreslÄtte metodene og variablene med piltastene. For Ä sette inn den valgte oppfÞringen, trykk Enter-tasten eller dobbeltklikk pÄ den med musen. For Ä lukke listeboksen, trykk Esc-tasten.

NÄr du skriver inn metodens navn og trykker Tab-tasten én gang, vil det fullfÞre den valgte oppfÞringen, ved Ä trykke pÄ Tab-tasten igjen vil du bla gjennom treffene med det lengste prefikset. For eksempel, nÄr aVar.aMeth skrives, vil den bla gjennom aMeth1, aMethod2, aMethod3 oppfÞringer, og andre oppfÞringer som ikke er skjult.

Eksempler


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

er en gyldig variabeldefinisjon, dens metoder kan nÄs via prikken ("".")-operatoren:


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Kodeforslag

Dette er kodehjelpere for Basic-programmereren.

Auto korrektur

Korrigering av grunnleggende variabler og nÞkkelord mens du skriver. LibreOffice Basic IDE vil endre skrivingen av grunnleggende setninger og grunnleggende variabler i koden din for Ä forbedre kodestilen og lesbarhet. Endringer av koden er basert pÄ programmets variabeldeklarasjoner og pÄ LibreOffice Basic-kommandoene som er analysert.

Eksempler


  Dim intVar as Integer
 

og nÄr du skriver Intvar, vil bli korrigert til intVar for Ä matche tilfellet som eksisterer i erklÊringen om intVar .

Grunnleggende nÞkkelord blir ogsÄ automatisk korrigert (listen over nÞkkelord er hentet ut fra parseren).

Eksempler

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Autolukk tegn

Lukk Ă„pne anfĂžrselstegn automatisk. LibreOffice Basic IDE vil legge til et avsluttende anfĂžrselstegn hver gang du skriver inn et Ă„pningssitat. Praktisk for Ă„ sette inn strenger i Basic-koden.

Autolukk parentes

Lukk Ă„pne parenteser automatisk. LibreOffice Basic IDE vil legge til en avsluttende parentes ")" hver gang du skriver inn en Ă„pningsparentes "(".

Autolukkingsprosedyrer

Sett automatisk inn avslutningssetninger for prosedyrer. LibreOffice Basic IDE vil legge til en setning End Sub eller Avslutt-funksjon etter at du har skrevet inn en Sub- eller Funksjon-setning og trykk pÄ Enter.

SprÄkfunksjoner

Bruk utvidede typer

Tillat UNO-objekttyper som gyldige grunnleggende typer. Denne funksjonen utvider standardtypene for grunnleggende programmeringssprÄk med LibreOffice UNO-typene. Dette lar programmereren definere variabler med riktig UNO-type og er nÞdvendig for funksjonen for kodefullfÞring.

Eksempler


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Advarselsikon

Bruken av UNO Extended Types i Basic-programmer kan begrense interoperabiliteten til programmet nÄr det kjÞres i andre kontorpakker.


Supporter oss!