Tilkoblinger

Angir hvordan tilkoblinger til datakilder samles i et forråd.

Tilkoblinger -fasiliteten lar deg bestemme at tilkoblinger som ikke lenger er nødvendige ikke slettes umiddelbart, men holdes ledige i en viss tidsperiode. Hvis en ny tilkobling til datakilden er nødvendig i perioden, kan den ledige tilkoblingen brukes til dette formålet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice Base → Tilkoblinger


Tilkoblingsforråd

Tilkoblingsforråd er slått på

Angir om de valgte tilkoblingene skal samles i et forråd.

Drivere som er kjent i LibreOffice

Viser en liste over kjente drivere og tilkoblingsdata.

Nåværende driver

Driveren som er valgt i øyeblikket, vises under listen.

Slå på forråd for denne driveren

Velg en driver fra listen og merk av for Slå på forråd for denne driveren for å legge til tilkoblingen til driveren i forrådet.

Tidsgrense (sekunder)

Angir etter hvor mange sekunder en tilkobling i forrådet skal gjøres ledig. Denne tidsgrensen kan settes til en hvilken som helst verdi mellom 30 og 600 sekunder.

Supporter oss!