Tilkoblinger

Angir hvordan tilkoblinger til datakilder samles i et forrÄd.

Du kan bruke Tilkoblinger til Ä angi at tilkoblinger som ikke lenger er nÞdvendige, ikke slettes med en gang, men holdes ledige i et bestemt tidsrom. Hvis en ny tilkobling til datakilden blir nÞdvendig pÄ nytt i lÞpet av denne tidsperioden, kan den ledige tilkoblingen brukes pÄ nytt til dette formÄlet.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg → LibreOffice Base → Tilkoblinger


TilkoblingsforrÄd

TilkoblingsforrÄd er slÄtt pÄ

Angir om de valgte tilkoblingene skal samles i et forrÄd.

Drivere som er kjent i LibreOffice

Viser en liste over kjente drivere og tilkoblingsdata.

NĂ„vĂŠrende driver

Driveren som er valgt i Ăžyeblikket, vises under listen.

SlÄ pÄ forrÄd for denne driveren

Velg en driver fra listen og merk av for SlÄ pÄ forrÄd for denne driveren for Ä legge til tilkoblingen til driveren i forrÄdet.

Tidsgrense (sekunder)

Angir etter hvor mange sekunder en tilkobling i forrÄdet skal gjÞres ledig. Denne tidsgrensen kan settes til en hvilken som helst verdi mellom 30 og 600 sekunder.

Supporter oss!