Innstillinger for datakilder

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice Base


Tilkoblinger

Angir hvordan tilkoblinger til datakilder samles i et forråd.

Databaser

Du kan legge til, endre eller fjerne oppføringer i lista over registrerte databaser. Databasen vil bare vises i vinduet Vis → Datakilder hvis den er registrert i LibreOffice.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!