Kompleks tekstvisning

Angir innstillingene for dokumenter med kompleks tekstvisning.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Språkinnstillinger → Språk → Komplekst tekstoppsett


Dialog for CTL alternativer

Språk som bruker kompleks tekstvisning

Sekvenskontroll

I noen språk, for eksempel thai, finnes regler som angir at bestemte tegn ikke kan brukes ved siden av andre tegn. Hvis du slår på kontroll av inntastingssekvenser, vil ikke LibreOffice tillate at et tegn brukes ved siden av et annet hvis det finnes en regel som ikke tillater dette.

Bruk sekvenskontroll

Aktiverer sekvensinndatakontroll for språk som thai.

Avgrenset

Forhindrer bruk så vel som utskrift av ulovlige tegnkombinasjoner.

Styring av skrivemerket

Velg hvordan skrivemerket skal flyttes og brukes til å merke tekst i blandet tekst (når tekst som skrives fra venstre mot høyre blandes med tekst som skrives fra høyre mot venstre).

Logisk

Skrivemerket flyttes mot slutten av teksten når du trykker «Pil høyre», og mot starten av teksten når du trykker «Pil venstre».

Visuelt

Skrivemerket flyttes mot høyre når du trykker «Pil høyre», og mot venstre når du trykker «Pil venstre».

Generelle valg

Tall (gjelder bare i tekst)

Angir talltypen som skal brukes i tekst, tekst i objekter, felter og kontroller i alle LibreOfficemoduler. Kun celleinnehold av typenLibreOfficeCalc blir ikke påvirket

Denne innstillingen lagres ikke i dokumentet, men i oppsettet for LibreOffice.

Supporter oss!