Asiatisk oppsett

Angir de typografiske standardinnstillingene for asiatisk tekst.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Språkinnstillinger → Asiatisk oppsett


Dialoger for asiatiske alternativer

Utjevning

Angir standardinnstillingen for kerning mellom enkelttegn (større eller mindre tegnavstand).

Western text only

Specifies that kerning is only applied to western text.

Vestlig tekst og asiatisk tegnsetting

Specifies that kerning is applied to both western text and Asian punctuation.

Tegnavstand

Angir standardinnstillingene for tegnavstand i tekst, celler og tegneobjekter på asiatiske språk.

Ingen komprimering

Specifies that no compression at all will occur.

Bare komprimer tegnsetting

Specifies that only the punctuation is compressed.

Komprimer tegnsetting og japansk kana

Specifies that punctuation and Japanese Kana are compressed.

Første og siste tegn

Angir standardinnstillingene for første og siste tegn. I dialogvinduet som vises når du velger Format → Avsnitt → Asiatisk typografi kan du velge om lista over ugyldige tegn skal gjelde tegn i begynnelsen eller slutten av et avsnitt.

Språk

Specifies the language for which you want to define first and last characters.

Standard

When you mark Default, the following two text boxes are filled with the default characters for the selected language:

Ikke først på linja:

Specifies the characters that should not appear alone at the beginning of a line. If a character typed here is positioned at the beginning of a line after a line break, it is automatically moved to the end of the previous line. For example, an exclamation point at the end of a sentence never appears at the start of a line if it is part of the Not at start of line list.

Ikke sist på linja:

Specifies the characters that should not appear alone at the end of a line. If a character typed here is positioned at the end of a line due to a line break, it is automatically moved to the beginning of the next line. For example, a currency symbol that appears in front of an amount never appears at the end of a line if it is part of the Not at end of line list.

Supporter oss!