Asiatisk oppsett

Angir de typografiske standardinnstillingene for asiatisk tekst.

Disse kommandoene kan bare nås etter at du har aktivert støtte for asiatiske språk i - Språk og Lokale innstillinger - Generelt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg - Språk og lokale innstillinger - Asiatisk layout.


Dialoger for asiatiske alternativer

Utjevning

Angir standardinnstillingen for kerning mellom enkelttegn (større eller mindre tegnavstand).

Bare vestlig tekst

Angir at kerning bare brukes på vestlig tekst.

Vestlig tekst og asiatisk tegnsetting

Angir at kerning brukes på både vestlig tekst og asiatisk tegnsetting.

Tegnavstand

Angir standardinnstillingene for tegnavstand i tekst, celler og tegneobjekter på asiatiske språk.

Ingen komprimering

Angir at ingen komprimering vil skje i det hele tatt.

Bare komprimer tegnsetting

Angir at bare tegnsettingen er komprimert.

Komprimer tegnsetting og japansk kana

Angir at tegnsetting og japansk kana er komprimert.

Første og siste tegn

Angir standardinnstillingene for første og siste tegn. I dialogvinduet som vises når du velger Format → Avsnitt → Asiatisk typografi kan du velge om listen over ugyldige tegn skal gjelde tegn i begynnelsen eller slutten av et avsnitt.

Språk

Angir språket du vil definere første og siste tegn for.

Standard

Når du merker Standard, fylles følgende to tekstbokser med standardtegnene for det valgte språket:

Ikke først på linjen:

Angir tegnene som ikke skal vises alene på begynnelsen av en linje. Hvis et tegn som er skrevet her, er plassert på begynnelsen av en linje etter et linjeskift , flyttes den automatisk til slutten av forrige linje. Et utropstegn på slutten av en setning vises for eksempel aldri på begynnelsen av en linje hvis det er en del av Ikke ved begynnelsen av linjen-listen.

Ikke sist på linjen:

Angir tegnene som ikke skal vises alene på slutten av en linje. Hvis et tegn som er skrevet her, er plassert på slutten av en linje på grunn av en linje pause, flyttes den automatisk til begynnelsen av neste linje. For eksempel, et valutasymbol som vises foran et beløp, vises aldri på slutten av en linje hvis det er en del av Ikke på slutten av linjen-listen.

Supporter oss!