Språk

Angir standardspråk og andre lokale innstillinger for dokumenter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Språkinnstillinger → Språk


Dialog for sprækalternativer

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Språket til

Brukergrensesnitt

Velg språket som skal brukes i brukergrensesnittet, for eksempel i menyer, dialogvinduer og hjelpetekster. Dette forutsetter at du har installert minst én ekstra språkpakke eller en flerspråklig versjon av LibreOffice.

The "Default" entry selects the language of the user interface for the operating system. If this language is not available in the LibreOffice installation, the language of the LibreOffice installation is the default language.

Lokale innstillinger

Specifies the locale setting of the country setting. This influences settings for numbering, currency and units of measure.

The "Default" entry selects the locale which name is reported by the operating system.

Endringer i dette feltet gjøres gjeldende straks. Noen formater som er angitt i standardinnstillingene, endres bare hvis dokumentet lastes inn på nytt.

Tast for kommategn - Samme som i de lokale innstillingene

Angi at tasten for desimalskilletegn som er satt som standardverdi på din maskin, skal brukes når du trykker den tilsvarende tasten på talltastaturet.

Hvis det er satt et merke i denne avkryssingsboksen, blir tegnet som vises etter «Samme som i lokalinnstillingene» satt inn når du trykker tasten på talltastaturet. Hvis det ikke er satt et merke i denne avkryssingsboksen, bestemmes tegnet som settes inn av systemets innstillinger.

Standardvaluta

Specifies the default currency that is used for the currency format and the currency fields. If you change the locale setting, the default currency changes automatically.

Standardoppføringen er valutaformatet som er tildelt i den valgte lokale innstillingen.

Hvis du gjør endringer i feltet Standardvaluta, overføres endringene til alle åpne dokumenter, slik at det gjøres tilsvarende endringer i dialogvinduene og knappene som styrer valutaformatet i disse dokumentene.

Date acceptance patterns

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date. Default locale dependent date acceptance patterns are generated during build time, but it is possible to add more or modify them in this edit box.

Additionally to the date acceptance patterns defined here, every locale accepts input in an ISO 8601 Y-M-D pattern, and since LibreOffice 3.5 that also leads to the YYYY-MM-DD format being applied.

Syntax: Y means year, M means month, and D means day, regardless of localization.

Standardspråk for dokumenter

Specifies the languages for spelling, thesaurus and hyphenation.

Velge språk for dokumentet

warning

The spellcheck for the selected language only functions when you have installed the corresponding language module. Det står et kryss foran oppføringen til et språk hvis stavekontroll er slått på for dette språket.


Vestlig

Specifies the language used for the spellcheck function in western alphabets.

Asiatisk

Specifies the language used for the spellcheck function in Asian alphabets.

Komplekse skript

Specifies the language for the complex text layout spellcheck.

Bare for dette dokumentet

Specifies that the settings for default languages are valid only for the current document.

Forbedret språkstøtte

Show UI elements for East Asian writings

Activates Asian languages support. You can now modify the corresponding Asian language settings in LibreOffice.

Hvis du vil skrive på kinesisk, japansk eller koreansk, kan du slå på støtte for disse språkene i brukergrensesnittet.

Show UI elements for Bi-Directional writing

Activates complex text layout support. You can now modify the settings corresponding to complex text layout in LibreOffice.

Språk som bruker kompleks tekstvisning

Ignore system input language

Indicates whether changes to the system input language/keyboard will be ignored. If ignored, when new text is typed that text will follow the language of the document or current paragraph, not the current system language.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Supporter oss!