Språk

Angir standardspråk og andre lokale innstillinger for dokumenter.

For å bruke denne funksjonen …

Choose - Languages and Locales - General.


Dialog for sprækalternativer

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Språket til

Brukergrensesnitt

Velg språket som skal brukes i brukergrensesnittet, for eksempel i menyer, dialogvinduer og hjelpetekster. Dette forutsetter at du har installert minst én ekstra språkpakke eller en flerspråklig versjon av LibreOffice.

"Standard"-oppføringen velger språket for brukergrensesnittet for operativsystemet. Hvis dette språket ikke er tilgjengelig i LibreOffice-installasjonen, er språket for LibreOffice-installasjonen standardspråket.

note

Hvis språket du leter etter ikke er på listen, last ned den tilsvarende språkpakken fra LibreOffice-nettstedet.


Lokale innstillinger

Angir lokalinnstillingen for landinnstillingen. Dette påvirker innstillinger for nummerering, valuta og måleenheter.

"Standard"-oppføringen velger lokaliteten som navnet rapporteres av operativsystemet.

Endringer i dette feltet gjøres gjeldende straks. Noen formater som er angitt i standardinnstillingene, endres bare hvis dokumentet lastes inn på nytt.

Standardvaluta

Angir standardvalutaen som brukes for valutaformatet og valutafeltene. Hvis du endrer lokalinnstillingen, endres standardvalutaen automatisk.

Standardoppføringen er valutaformatet som er tildelt i den valgte lokale innstillingen.

Hvis du gjør endringer i feltet Standardvaluta, overføres endringene til alle åpne dokumenter, slik at det gjøres tilsvarende endringer i dialogvinduene og knappene som styrer valutaformatet i disse dokumentene.

Tast for kommategn - Samme som i de lokale innstillingene

Angi at tasten for desimalskilletegn som er satt som standardverdi på din maskin, skal brukes når du trykker den tilsvarende tasten på talltastaturet.

Hvis det er satt et merke i denne avkryssingsboksen, blir tegnet som vises etter «Samme som i lokalinnstillingene» satt inn når du trykker tasten på talltastaturet. Hvis det ikke er satt et merke i denne avkryssingsboksen, bestemmes tegnet som settes inn av systemets innstillinger.

Datoakseptmønstre

Angir datogodkjenningsmønstrene for gjeldende lokalitet. Calc-regneark og Writer-tabellcelleinndata må samsvare med lokale avhengige datogodkjenningsmønstre før det gjenkjennes som en gyldig dato.

Hvis du skriver inn tall og tegn som tilsvarer de definerte datogodkjenningsmønstrene i en tabellcelle, og deretter flytter markøren utenfor cellen, vil LibreOffice automatisk gjenkjenne og konvertere inndata til en dato, og formatere det i henhold til lokalinnstillingen .

De første mønstrene i Datogodkjenningsmønstre bestemmes av lokaliteten (angitt i Lokalinnstilling), men du kan endre disse standardmønstrene og legge til flere mønstre. Bruk ; for å skille hvert mønster.

Mønstre kan komponeres i henhold til følgende regler:

Hvis du endrer Lokalinnstillingen, vil datoakseptmønsteret tilbakestilles til den nye standarden for lokalitet, og eventuelle brukerdefinerte endringer eller tillegg vil gå tapt.

I tillegg til de eksplisitte mønstrene som er definert i redigeringsboksen, blir inndata som samsvarer med Y-M-D-mønsteret implisitt gjenkjent og konvertert automatisk til en dato. Inndata som starter fra 1 til 31 tolkes ikke med dette implisitte Y-M-D-mønsteret. Siden LibreOffice 3.5 er denne inngangen formatert som ÅÅÅÅ-MM-DD (ISO 8601).

For alle mønstre tolkes tosifret årstall i henhold til innstillingen i Verktøy - Alternativer - Generelt - År (to siffer) .

Standardspråk for dokumenter

Spesifiserer språkene for stavemåte, synonymordbok og orddeling.

Velge språk for dokumentet

warning

Stavekontrollen for det valgte språket fungerer kun når du har installert den tilsvarende språkmodulen. Det står et kryss foran oppføringen til et språk hvis stavekontroll er slått på for dette språket.


Vestlig

Angir språket som brukes for stavekontrollfunksjonen i vestlige alfabeter.

Vis brukergrensesnittelementer for østasiatiske skrifter

Aktiverer støtte for asiatiske språk. Du kan nå endre de tilsvarende asiatiske språkinnstillingene i LibreOffice.

Hvis du vil skrive på kinesisk, japansk eller koreansk, kan du slå på støtte for disse språkene i brukergrensesnittet.

Asiatisk

Angir språket som brukes for stavekontrollfunksjonen i asiatiske alfabeter.

Vis UI-elementer for toveis skriving

Aktiverer støtte for kompleks tekstlayout. Du kan nå endre innstillingene som tilsvarer kompleks tekstoppsett i LibreOffice.

Språk som bruker kompleks tekstvisning

Komplekst tekstoppsett

Angir språket for stavekontrollen for kompleks tekstlayout.

Bare for dette dokumentet

Angir at innstillingene for standardspråk kun er gyldige for gjeldende dokument.

Forbedret språkstøtte

Ignorer systeminndataspråk

Angir om endringer i systemets inndataspråk/tastatur vil bli ignorert. Hvis den ignoreres, når ny tekst skrives inn, vil teksten følge språket til dokumentet eller gjeldende avsnitt, ikke gjeldende systemspråk.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Supporter oss!