Microsoft Office

Spesifiserer innstillingene for import og eksport av Microsoft Office og andre dokumenter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Last inn/Lagre → Microsoft Office


Innebygde objekter

Innebygde objekter-delen spesifiserer hvordan du importerer og eksporterer Microsoft Office eller andre OLE-objekter.

Disse innstillingene er gyldige når det ikke finnes noen Microsoft- eller annen OLE-server (for eksempel i UNIX) eller når det ikke er noen LibreOffice OLE-server klar til å redigere OLE-objektene.

Hvis en OLE-server er aktiv for det innebygde objektet, vil OLE-serveren bli brukt til å håndtere objektet.

Hvis ingen OLE-server er aktiv for MathType-objekter, kan innebygde MathType-objekter konverteres til LibreOffice Math-objekter. For denne konverteringen må de innebygde MathType-objektene ikke overstige MathType 3.1-spesifikasjonene.

[L] og [S] kolonner

Avkrysningsboksen [L] og [S] viser oppføringene for paret med OLE-objekter som kan konverteres når de lastes inn i LibreOffice [L] og/eller når du lagrer i et Microsoft-format [S].

Merk av i boksen i [L]-kolonnen foran oppføringen hvis et Microsoft eller annet OLE-objekt skal konverteres til det angitte LibreOffice OLE-objektet når et Microsoft eller annet dokument lastes inn i LibreOffice.

Sett et merke i boksen [S] i kolonnen foran oppføringen hvis et LibreOffice OLE-objekt skal gjøres om til det angitte Microsoft OLE-objektet når et dokument lagres i et Microsoft-filformat.

Karakterutheving

Microsoft Office har to karakterattributter som ligner på LibreOffice karakterutheving. Bruk denne kontrollen til å velge attributtet, utheving eller skyggelegging, som LibreOffice skal bruke når du eksporterer LibreOffice karakterutheving til Microsoft Office-filformater..

Utheving eksporterer det nærmeste samsvaret mellom en LibreOffice uthevingsfarge og en av de 16 Microsoft uthevingsfargene, ved å bruke Office-tegnattributtet som gjør det enkelt for Office-brukere å redigere med uthevingsverktøyet i Office-applikasjoner. Dette er standardinnstillingen i LibreOffice 5.0 til 6.4.

Skyggelegging eksporterer alle RGB-farger til det andre Office-tegnattributtet. Dette bevarer fargetroskap mellom LibreOffice og Microsoft Office-dokumenter, men Office-brukere må redigere dette tegnattributtet med et verktøy som ikke er vanlig eller lett å finne i Office-applikasjoner. Dette er standardinnstillingen siden LibreOffice 7.0.

tip

"Kompatibilitet"-filteret i Tegnfremhevingsfarge-dialogen gir Microsoft Office-uthevingsfarger. Bruk disse fargene og velg Eksporter som: Fremheving hvis du vil ha både fargegjengivelse og enkel redigering for Office-brukere.


Låsfiler

Merk av i denne avmerkingsboksen for å generere en Microsoft Office-låsefil i tillegg til LibreOffice egen låsefil. Låsefiler signaliserer til programmer at en ressurs eller fil ikke skal brukes før låsen er frigjort .

tip

LibreOffice kan lese låsefiler generert av Microsoft Office.


Supporter oss!