VBA-egenskaper

Angir generelle egenskaper for lasting og lagring av Microsoft Office-dokumenter med VBA-kode (Visual Basic for Applications).

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Last inn/Lagre → VBA-egenskaper


LAst inn/Lagre alternativ dialog

Microsoft Word 97/2000/XP

Velg innstillingene for Microsoft Word-dokumenter.

Last inn Basic-kode

Laster og lagrer Basic-koden fra et Microsoft-dokument som en spesiell LibreOffice Basic-modul med dokumentet. Den deaktiverte Microsoft Basic-koden er synlig i LibreOffice Basic IDE mellom Sub og End Sub. Du kan redigere koden. Når du lagrer dokumentet i LibreOffice-format, lagres Basic-koden også. Når du lagrer i et annet format, lagres ikke Basic-koden fra LibreOffice Basic IDE.

Kjørbar kode

VBA-kode (Visual Basic for Applications) blir lest og er klar til å kjøres. Hvis det ikke er satt et merke i denne avkryssingsboksen, vil VBA-koden være kommentert ut slik at du kan se på den, men den vil ikke bli kjørt.

tip

Etter å ha lastet inn VBA-koden, setter LibreOffice inn setningen Alternativ VBASupport 1 i hver basismodul for å aktivere begrenset støtte for VBA-setninger, funksjoner og objekter. Se Option VBASupport Statement for mer informasjon.


Lagre opprinnelig Basic-kode

Spesifiserer at den originale Microsoft Basic-koden i dokumentet holdes i et spesielt internminne så lenge dokumentet forblir lastet i LibreOffice. Når du lagrer dokumentet i Microsoft-format, lagres Microsoft Basic igjen med koden i uendret form.

Når du lagrer i et annet format enn et Microsoft-format, blir ikke Microsoft Basic-koden lagret. Hvis dokumentet for eksempel inneholder Microsoft Basic-kode, og du lagrer det i LibreOffice-format, vises en advarsel om at Microsoft Basic-koden ikke blir lagret.

Avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode har større prioritet enn avkryssingsboksen Last inn Basic-kode. Hvis det er satt et merke i begge boksene, og du redigerer Basic-kode som er slått av i LibreOffice Basic IDE, lagres den opprinnelige Micosoft Basic-koden når du lagrer i Microsoft-format. En melding vises for å varsle deg om dette.

Du kan fjerne mulige Microsoft Basic-makrovirus fra Microsoft-dokumentet ved å fjerne merket i avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode og lagre dokumentet i Microsoft-format. Da vil dokumentet lagres uten Microsoft Basic-kode.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Angir innstillingene for dokumenter i Microsoft Excel.

Last inn Basic-kode

Laster og lagrer Basic-koden fra et Microsoft-dokument som en spesiell LibreOffice Basic-modul med dokumentet. Den deaktiverte Microsoft Basic-koden er synlig i LibreOffice Basic IDE mellom Sub og End Sub. Du kan redigere koden. Når du lagrer dokumentet i LibreOffice-format, lagres Basic-koden også. Når du lagrer i et annet format, lagres ikke Basic-koden fra LibreOffice Basic IDE.

Kjørbar kode

VBA-kode (Visual Basic for Applications) blir lest og er klar til å kjøres. Hvis det ikke er satt et merke i denne avkryssingsboksen, vil VBA-koden være kommentert ut slik at du kan se på den, men den vil ikke bli kjørt.

tip

Etter å ha lastet inn VBA-koden, setter LibreOffice inn setningen Alternativ VBASupport 1 i hver basismodul for å aktivere begrenset støtte for VBA-setninger, funksjoner og objekter. Se Option VBASupport Statement for mer informasjon.


Lagre opprinnelig Basic-kode

Spesifiserer at den originale Microsoft Basic-koden i dokumentet holdes i et spesielt internminne så lenge dokumentet forblir lastet i LibreOffice. Når du lagrer dokumentet i Microsoft-format, lagres Microsoft Basic igjen med koden i uendret form.

Når du lagrer i et annet format enn et Microsoft-format, blir ikke Microsoft Basic-koden lagret. Hvis dokumentet for eksempel inneholder Microsoft Basic-kode, og du lagrer det i LibreOffice-format, vises en advarsel om at Microsoft Basic-koden ikke blir lagret.

Avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode har større prioritet enn avkryssingsboksen Last inn Basic-kode. Hvis det er satt et merke i begge boksene, og du redigerer Basic-kode som er slått av i LibreOffice Basic IDE, lagres den opprinnelige Micosoft Basic-koden når du lagrer i Microsoft-format. En melding vises for å varsle deg om dette.

Du kan fjerne mulige Microsoft Basic-makrovirus fra Microsoft-dokumentet ved å fjerne merket i avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode og lagre dokumentet i Microsoft-format. Da vil dokumentet lagres uten Microsoft Basic-kode.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Angir innstillingene for dokumenter i Microsoft PowerPoint.

Last inn Basic-kode

Laster og lagrer Basic-koden fra et Microsoft-dokument som en spesiell LibreOffice Basic-modul med dokumentet. Den deaktiverte Microsoft Basic-koden er synlig i LibreOffice Basic IDE mellom Sub og End Sub. Du kan redigere koden. Når du lagrer dokumentet i LibreOffice-format, lagres Basic-koden også. Når du lagrer i et annet format, lagres ikke Basic-koden fra LibreOffice Basic IDE.

Lagre opprinnelig Basic-kode

Spesifiserer at den originale Microsoft Basic-koden i dokumentet holdes i et spesielt internminne så lenge dokumentet forblir lastet i LibreOffice. Når du lagrer dokumentet i Microsoft-format, lagres Microsoft Basic igjen med koden i uendret form.

Når du lagrer i et annet format enn et Microsoft-format, blir ikke Microsoft Basic-koden lagret. Hvis dokumentet for eksempel inneholder Microsoft Basic-kode, og du lagrer det i LibreOffice-format, vises en advarsel om at Microsoft Basic-koden ikke blir lagret.

Avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode har større prioritet enn avkryssingsboksen Last inn Basic-kode. Hvis det er satt et merke i begge boksene, og du redigerer Basic-kode som er slått av i LibreOffice Basic IDE, lagres den opprinnelige Micosoft Basic-koden når du lagrer i Microsoft-format. En melding vises for å varsle deg om dette.

Du kan fjerne mulige Microsoft Basic-makrovirus fra Microsoft-dokumentet ved å fjerne merket i avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode og lagre dokumentet i Microsoft-format. Da vil dokumentet lagres uten Microsoft Basic-kode.

Supporter oss!