VBA-egenskaper

Angir generelle egenskaper for lasting og lagring av Microsoft Office-dokumenter med VBA-kode (Visual Basic for Applications).

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Last inn/Lagre → VBA-egenskaper


LAst inn/Lagre alternativ dialog

Microsoft Word 97/2000/XP

Velg innstillingene for Microsoft Word-dokumenter.

Last inn Basic-kode

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Kjørbar kode

VBA-kode (Visual Basic for Applications) blir lest og er klar til å kjøres. Hvis det ikke er satt et merke i denne avkryssingsboksen, vil VBA-koden være kommentert ut slik at du kan se på den, men den vil ikke bli kjørt.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Lagre opprinnelig Basic-kode

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Når du lagrer i et annet format enn et Microsoft-format, blir ikke Microsoft Basic-koden lagret. Hvis dokumentet for eksempel inneholder Microsoft Basic-kode, og du lagrer det i LibreOffice-format, vises en advarsel om at Microsoft Basic-koden ikke blir lagret.

Avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode har større prioritet enn avkryssingsboksen Last inn Basic-kode. Hvis det er satt et merke i begge boksene, og du redigerer Basic-kode som er slått av i LibreOffice Basic IDE, lagres den opprinnelige Micosoft Basic-koden når du lagrer i Microsoft-format. En melding vises for å varsle deg om dette.

Du kan fjerne mulige Microsoft Basic-makrovirus fra Microsoft-dokumentet ved å fjerne merket i avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode og lagre dokumentet i Microsoft-format. Da vil dokumentet lagres uten Microsoft Basic-kode.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Angir innstillingene for dokumenter i Microsoft Excel.

Last inn Basic-kode

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Kjørbar kode

VBA-kode (Visual Basic for Applications) blir lest og er klar til å kjøres. Hvis det ikke er satt et merke i denne avkryssingsboksen, vil VBA-koden være kommentert ut slik at du kan se på den, men den vil ikke bli kjørt.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Lagre opprinnelig Basic-kode

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Når du lagrer i et annet format enn et Microsoft-format, blir ikke Microsoft Basic-koden lagret. Hvis dokumentet for eksempel inneholder Microsoft Basic-kode, og du lagrer det i LibreOffice-format, vises en advarsel om at Microsoft Basic-koden ikke blir lagret.

Avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode har større prioritet enn avkryssingsboksen Last inn Basic-kode. Hvis det er satt et merke i begge boksene, og du redigerer Basic-kode som er slått av i LibreOffice Basic IDE, lagres den opprinnelige Micosoft Basic-koden når du lagrer i Microsoft-format. En melding vises for å varsle deg om dette.

Du kan fjerne mulige Microsoft Basic-makrovirus fra Microsoft-dokumentet ved å fjerne merket i avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode og lagre dokumentet i Microsoft-format. Da vil dokumentet lagres uten Microsoft Basic-kode.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Angir innstillingene for dokumenter i Microsoft PowerPoint.

Last inn Basic-kode

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Lagre opprinnelig Basic-kode

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Når du lagrer i et annet format enn et Microsoft-format, blir ikke Microsoft Basic-koden lagret. Hvis dokumentet for eksempel inneholder Microsoft Basic-kode, og du lagrer det i LibreOffice-format, vises en advarsel om at Microsoft Basic-koden ikke blir lagret.

Avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode har større prioritet enn avkryssingsboksen Last inn Basic-kode. Hvis det er satt et merke i begge boksene, og du redigerer Basic-kode som er slått av i LibreOffice Basic IDE, lagres den opprinnelige Micosoft Basic-koden når du lagrer i Microsoft-format. En melding vises for å varsle deg om dette.

Du kan fjerne mulige Microsoft Basic-makrovirus fra Microsoft-dokumentet ved å fjerne merket i avkryssingsboksen Lagre opprinnelig Basic-kode og lagre dokumentet i Microsoft-format. Da vil dokumentet lagres uten Microsoft Basic-kode.

Supporter oss!