Standardfarger

Tildeler farger til dataradene. Innstillingene gjelder bare for alle nye diagrammer som lages.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Diagram → Standardfarger


Diagramfarger

Displays all the colors available for the data series. Select a data series to change its color. Select the desired color from the adjacent color table.

Fargetabell

Du kan bruke denne tabellen til å erstatte diagramfargene for valgte dataserier. Hvis du for eksempel har merket «Dataserier 6» og trykker på fargen «Grønn 8» i fargetabellen, erstattes den gamle fargen for dataserien med fargen kalt «Grønn 8». Navnet på den valgte fargen vises under fargetabellen.

Standard

Restores the color settings that were defined when the program was installed.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Supporter oss!