Standardfarger

Tildeler farger til dataradene. Innstillingene gjelder bare for alle nye diagrammer som lages.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Diagram → Standardfarger


Diagramfarger

Viser alle fargene som er tilgjengelige for dataserien. Velg en dataserie for å endre fargen. Velg ønsket farge fra fargetabellen ved siden av.

Fargetabell

Du kan bruke denne tabellen til å erstatte diagramfargene for valgte dataserier. Hvis du for eksempel har merket «Dataserier 6» og trykker på fargen «Grønn 8» i fargetabellen, erstattes den gamle fargen for dataserien med fargen kalt «Grønn 8». Navnet på den valgte fargen vises under fargetabellen.

Standard

Gjenoppretter fargeinnstillingene som ble definert da programmet ble installert.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Supporter oss!