Innstillinger for diagrammer

Definerer de generelle innstillingene for diagrammer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Diagram


Standardfarger

Tildeler farger til dataradene. Innstillingene gjelder bare for alle nye diagrammer som lages.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!