Innstillinger

Definerer formelinnstillinger som vil være gyldige for alle dokumenter.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et formeldokument og velg → LibreOffice Math → Innstillinger


Utskriftsalternativer

Tittel

Spesifiserer om du vil at navnet på dokumentet skal inkluderes i utskriften.

Formeltekst

Angir om innholdet i Command-vinduet skal inkluderes nederst på utskriften.

Kantlinje

Bruker en tynn ramme til formelområdet i utskriften. Tittel og Formeltekst får kun en ramme hvis den tilsvarende avmerkingsboksen er aktiv.

Utskriftsformat

Opprinnelig størrelse

Skriver ut formelen uten å justere gjeldende skriftstørrelse. Det er mulig at med store formler blir en del av kommandoteksten kuttet av.

Tilpass til siden

Justerer formelen til sideformatet som brukes i utskriften. Den virkelige størrelsen vil bli bestemt av det brukte papirformatet.

Skalering

Reduserer eller forstørrer størrelsen på den trykte formelen med en spesifisert forstørrelsesfaktor. Skriv inn ønsket forstørrelsesfaktor direkte i Skalering kontroller, eller still inn verdien ved hjelp av piltastene.

Diverse alternativer

Ignorer ~ og ' sist på linjen

Angir at disse mellomromsjokertegnene vil bli fjernet hvis de er på slutten av en linje. I tidligere versjoner av LibreOffice, legger slike tegn til på slutten av en linje forhindret at høyre kant av formelen ble kuttet av under utskrift.

Bygg inn bare brukte symboler (mindre filstørrelse)

Lagrer bare de symbolene med hver formel som brukes i den formelen. I tidligere versjoner av LibreOffice ble alle symbolene lagret med hver formel.

Supporter oss!