Innstillinger for LibreOffice Math

Definerer utskriftsformatet og utskriftsalternativene for alle nye formeldokumenter. Disse alternativene gjelder når du skriver ut en formel direkte fra LibreOffice Math. Du kan også åpne dialogboksen ved å klikke på Alternativer-knappen i Skriv ut-dialogen. Innstillingene du definerer i dialogen vil være permanente innstillinger, mens innstillingene i dialogboksen Skriv ut kun er gyldige for gjeldende dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et formeldokument og velg → LibreOffice Math


Innstillinger

Definerer formelinnstillinger som vil være gyldige for alle dokumenter.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!