Innstillinger for LibreOffice Math

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math. You can also call the dialog by clicking the Options button in the Print dialog. The settings you define in the dialog will be permanent settings, whereas the settings in the Print dialog are only valid for the current document.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et formeldokument og velg → LibreOffice Math


Innstillinger

Definerer formelinnstillinger som vil være gyldige for alle dokumenter.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!