Innstillinger for LibreOffice Draw

Her kan du angi innstillinger for tegnedokumenter. Du kan angi hvilket innhold som skal vises på sidene, hvilken målestokk som skal brukes, om du vil bruke rutenett og justering av dette, hva slags innhold som skal skrives ut som standard og mye mer.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et tegnedokument og velg → LibreOffice Draw


Generelt

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Vis

Specifies the available display modes. By selecting an alternative display, you can speed up the screen display while editing your presentation.

Rutenett

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Skriv ut

Specifies print settings within a drawing or presentation document.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!