Innstillinger for LibreOffice Draw

Her kan du angi innstillinger for tegnedokumenter. Du kan angi hvilket innhold som skal vises på sidene, hvilken målestokk som skal brukes, om du vil bruke rutenett og justering av dette, hva slags innhold som skal skrives ut som standard og mye mer.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et tegnedokument og velg → LibreOffice Draw


Generelt

Definerer de generelle alternativene for tegnings- eller presentasjonsdokumenter.

Vis

Spesifiserer tilgjengelige visningsmoduser. Ved å velge en alternativ visning kan du øke hastigheten på skjermvisningen mens du redigerer presentasjonen.

Rutenett

Definerer rutenettinnstillingene for å opprette og flytte objekter.

Skriv ut

Spesifiserer utskriftsinnstillinger i en tegning eller et presentasjonsdokument.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!