Generelt

Definerer de generelle alternativene for tegnings- eller presentasjonsdokumenter.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Åpne et presentasjonsdokument og velg → LibreOffice Impress/ LibreOffice Draw → Generelt


Impress Generelle Alternativer dialog

Tekstobjekter

Tillat hurtigredigering

Hvis aktivert, kan du redigere tekst umiddelbart etter at du har klikket pÄ et tekstobjekt. Hvis deaktivert, mÄ du dobbeltklikke for Ä redigere tekst.

Bare tekstomrÄdet kan merkes

Angir om en tekstboks skal velges ved Ä klikke pÄ teksten.

I omrÄdet av tekstboksen som ikke er fylt med tekst, kan et objekt bak tekstboksen velges.

Nytt dokument (bare i presentasjoner)

Start med malvalg

Angir om Velg en mal-vinduet skal aktiveres nÄr du Äpner en presentasjon med Fil - Ny - Presentasjon.

Innstillinger

Bruk mellomlager for bakgrunnen

Angir om hurtigbufferen skal brukes til Ä vise objekter pÄ hovedlysbildet. Dette Þker hastigheten pÄ visningen. Fjern merket for Bruk bakgrunnsbuffer hvis du vil vise innhold som endres pÄ hovedlysbildet.

Kopier ved flytting

Hvis aktivert, opprettes en kopi nÄr du flytter et objekt mens du holder nede tasten. Det samme vil gjelde for Ä rotere og endre stÞrrelse pÄ objektet. Det opprinnelige objektet forblir i sin nÄvÊrende posisjon og stÞrrelse.

Objekter alltid flyttbare

Angir at du vil flytte et objekt med Roter-verktĂžyet aktivert. Hvis Objekt alltid bevegelig ikke er merket, kan Roter-verktĂžyet bare brukes til Ă„ rotere et objekt.

Ikke forvreng objekter i kurve (gjelder bare i tegninger)

Opprettholder relativ justering av BĂ©zier-punkter og 2D-tegneobjekter til hverandre mens du forvrenger objektet.

MĂ„leenhet

AngirMĂ„leenhet for presentasjoner.

Tabulatoravstand

Definerer avstanden mellom tabulatorstoppene.

Start presentasjon (bare i presentasjoner)

Aktiver fjernkontroll

Angir at du vil aktivere Bluetooth-fjernkontroll mens Impress kjĂžrer. Fjern merking av Aktiver fjernkontroll for Ă„ deaktivere fjernkontrollen.

Aktiver presentatĂžrkonsollen

Angir at du vil aktivere Presentasjonskonsollen under lysbildefremvisninger.

Vis stĂžrre/mindre (bare i tegninger)

MĂ„lestokk

Bestemmer tegneskalaen pÄ linjalene.

Samspill (innstillinger som gjelder hvert enkelt dokument)

Innstillingene i dette omrÄdet er bare gyldige for det gjeldende dokumentet.

Bruk skrivermÄl til dokumentformatering

>Angir at skrivermÄl skal brukes til bÄde utskrifter og visning pÄ skjermen.Hvis det ikke er merket av i denne boksen, vil et skriveruavhengig oppsett brukes til bÄde visning pÄ skjermen og utskrift.

Merknadsikon

Hvis du bruker denne innstillingen pÄ det gjeldende dokumentet og sÄ lagrer dokumentet, for eksempel i et eldre binÊrt format, blir ikke denne innstillingen lagret. Hvis du senere Äpner filen fra det gamle formatet, blir denne innstillingen brukt som standard.


Legg til mellomrom mellom avsnitt og tabeller

Angir at LibreOffice Impress beregner avsnittsavstanden nĂžyaktig som Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint beregner den samlede avstanden mellom avsnittene ved Ă„ legge sammen avstanden til bunnen av et avsnitt og avstanden til toppen av det neste avsnittet. LibreOffice Impress bruker bare den stĂžrste av disse to avstandene.

Supporter oss!