Generelt

Definerer de generelle alternativene for tegnings- eller presentasjonsdokumenter.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et presentasjonsdokument og velg → LibreOffice Impress/ LibreOffice Draw → Generelt


Impress Generelle Alternativer dialog

Tekstobjekter

Tillat hurtigredigering

Hvis aktivert, kan du redigere tekst umiddelbart etter at du har klikket på et tekstobjekt. Hvis deaktivert, må du dobbeltklikke for å redigere tekst.

Bare tekstområdet kan merkes

Angir om en tekstboks skal velges ved å klikke på teksten.

I området av tekstboksen som ikke er fylt med tekst, kan et objekt bak tekstboksen velges.

Innstillinger

Bruk mellomlager for bakgrunnen

Angir om hurtigbufferen skal brukes til å vise objekter på hovedlysbildet. Dette øker hastigheten på visningen. Fjern merket for Bruk bakgrunnsbuffer hvis du vil vise innhold som endres på hovedlysbildet.

Kopier ved flytting

Hvis aktivert, opprettes en kopi når du flytter et objekt mens du holder nede tasten. Det samme vil gjelde for å rotere og endre størrelse på objektet. Det opprinnelige objektet forblir i sin nåværende posisjon og størrelse.

Objekter alltid flyttbare

Angir at du vil flytte et objekt med Roter-verktøyet aktivert. Hvis Objekt alltid bevegelig ikke er merket, kan Roter-verktøyet bare brukes til å rotere et objekt.

Ikke forvreng objekter i kurve (gjelder bare i tegninger)

Opprettholder relativ justering av Bézier-punkter og 2D-tegneobjekter til hverandre mens du forvrenger objektet.

Måleenhet

AngirMåleenhet for presentasjoner.

Tabulatoravstand

Definerer avstanden mellom tabulatorstoppene.

Samspill (innstillinger som gjelder hvert enkelt dokument)

Supporter oss!