Skriv ut

Spesifiserer utskriftsinnstillinger i en tegning eller et presentasjonsdokument.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne en presentasjon og velg → LibreOffice Impress / LibreOffice Draw → Skriv ut


Impress Utskriftsalternativer

Skriv ut

Angir flere elementer som skal skrives ut i sidemargen.

Sidenavn

Angir om sidenavnet skal skrives ut.

Dato

Angir om gjeldende dato skal skrives ut.

Klokkeslett

Angir om gjeldende tid skal skrives ut.

Skjulte sider

Angir om sidene som for øyeblikket er skjult fra presentasjonen, skal skrives ut.

Utskriftskvalitet

Se også Skriv ut i svart-hvitt.

Standard

Angir om du vil skrive ut i originale farger.

Gråtoner

Angir om du vil skrive ut farger som gråtoner.

Svart-hvitt

Angir om du vil skrive ut dokumentet i svart-hvitt.

Sidevalg

Angi flere innstillinger for utskrift av sidene.

Standard

Angir at du ikke vil skalere sidene ytterligere ved utskrift.

Tilpass til side

Angir om objekter som er utenfor margene til gjeldende skriver skal skaleres ned, slik at de passer på papiret i skriveren.

Side ved side

Angir at sidene skal skrives ut i flislagt format. Hvis sidene eller lysbildene er mindre enn papiret, vil flere sider eller lysbilder skrives ut på én papirside.

Brosjyre

Velg Brosjyre alternativet for å skrive ut dokumentet i brosjyreformat. Du kan også bestemme om du vil skrive ut forsiden , baksiden eller begge sider av brosjyren.

Forside

Velg Forside for å skrive ut forsiden av en brosjyre.

Bakside

Velg Bakside for å skrive ut baksiden av en brosjyre.

Papirskuff fra skriveroppsettet

Angir at papirskuffen som skal brukes er den som er definert i skriveroppsettet.

Supporter oss!