Rutenett

Definerer rutenettinnstillingene for å opprette og flytte objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne etpresentasjonsdokument og velg → LibreOffice Impress/ LibreOffice Draw → Rutenett


Rutenett

Angir innstillingene for et rutenett du kan tilpasse og bruke på dine dokumentsider. Dette rutenettet hjelper deg til å bestemme nøyaktig hvor objekter skal plasseres. Du kan også angi at dette rutenettet skal falle sammen med et «magnetisk» festerutenett.

Hvis du har aktivert snap-rutenettet, men ønsker å flytte eller lage individuelle objekter uten å begrense dem, hold Skift-tasten nede for å deaktivere denne funksjonen så lenge det er nødvendig.

Oppløsning

Vannrett

Definerer måleenheten for avstanden mellom gitterpunkter på X-aksen.

Vannrett

Definerer rutenettavstandene i ønsket måleenhet på Y-aksen.

Inndeling

Vannrett

Angi antall mellomrom mellom gridpunkter på X-aksen.

Vannrett

Angi antall mellomrom mellom gridpunkter på Y-aksen.

Synkroniser aksene

Angir om rutenettinnstillingene skal endres symmetrisk. Oppløsningen og inndelingene på X- og Y-aksen endres ikke.

Fest

For å feste guider

Snapper kanten av et flyttet objekt til nærmeste snap-guide når du slipper musen.

Du kan også angi denne innstillingen ved å bruke -ikonet, som er tilgjengelig i Alternativer-linjen i en presentasjon eller tegnedokument.

Til sidemargene

Angir om konturen til det grafiske objektet skal justeres til nærmeste sidemarg.

Markøren eller en konturlinje til grafikkobjektet må være i snap-området.

I en presentasjon eller tegning kan du også slå på denne funksjonen ved hjelp av knappen på verktøylinjen Innstillinger.

Til objektrammen

Angir om konturen til grafikkobjektet skal justeres etter grensen til nærmeste grafikkobjekt.

Markøren eller en konturlinje til grafikkobjektet må være i snap-området.

I en presentasjon eller tegning kan du også slå på denne funksjonen ved hjelp av knappen på verktøylinjen Innstillinger.

Til objektpunktene

Angir om konturen til grafikkobjektet skal justeres etter punktene til nærmeste grafikkobjekt.

Dette gjelder bare hvis markøren eller en konturlinje til grafikkobjektet er i snap-området.

I en presentasjon eller tegning kan du også slå på denne funksjonen ved hjelp av knappen på verktøylinjen Innstillinger.

Festeområde

Definerer snap-avstanden mellom musepekeren og objektkonturen. LibreOffice Impress snapper til et snap-punkt hvis musepekeren er nærmere enn avstanden valgt i Snap område-kontrollen.

Begrens objekter

Når objekter opprettes eller flyttes

Angir at grafiske objekter begrenses vertikalt, horisontalt eller diagonalt (45°) når du oppretter eller flytter dem. Du kan midlertidig deaktivere denne innstillingen ved å trykke Shift-tasten .

Utvid kantene

Angir at en firkant opprettes basert på den lengre siden av et rektangel når Shift-tasten trykkes ned før du slipper museknappen. Dette gjelder også for en ellipse (det opprettes en sirkel basert på ellipsens lengste diameter). Når Forleng kanter -boksen ikke er merket, vil en firkant eller en sirkel bli opprettet basert på den kortere siden eller diameteren.

Ved rotasjon

Angir at grafiske objekter kun kan roteres innenfor rotasjonsvinkelen du valgte i Når roterende-kontrollen. Hvis du vil rotere et objekt utenfor den definerte vinkel, trykk på Shift-tasten når du roterer. Slipp tasten når ønsket rotasjonsvinkel er nådd.

Punktreduksjon

Definerer vinkelen for punktreduksjon. Når du arbeider med polygoner, kan det være nyttig å redusere redigeringspunktene deres.

Supporter oss!