Vis

Spesifiserer tilgjengelige visningsmoduser. Ved Ä velge en alternativ visning kan du Þke hastigheten pÄ skjermvisningen mens du redigerer presentasjonen.

Impress  Vis alternativer

Vis

Vis linjaler

Spesifiserer om linjalene skal vises Þverst og til venstre for arbeidsomrÄdet.

Hjelpelinjer under flytting

Spesifiserer om hjelpelinjer skal vises nÄr et objekt flyttes.

LibreOffice lager stiplede hjelpelinjer som strekker seg utover boksen som inneholder det valgte objektet og som dekker hele arbeidsomrÄdet, og hjelper deg med Ä plassere objektet.

Du kan ogsÄ bruke denne funksjonen ved hjelp av med samme navn i verktÞylinjen Innstillinger hvis en presentasjon eller en tegning er Äpen.

Alle kontrollpunkter i BĂ©zier-behandleren

Viser kontrollpunktene til alle BĂ©zier-punktene hvis du tidligere har valgt et BĂ©zier-kurve. Hvis redigeringsalternativet Alle kontrollpunkter i BĂ©zier ikke er avmerket, vil bare kontrollpunktene til de valgte BĂ©zier-punktene vĂŠre synlige.

Omriss av hvert enkelt objekt

LibreOffice viser konturlinjen til hvert enkelt objekt nÄr dette objektet flyttes. Konturen til hvert enkelt objekt alternativet, lar deg se om enkeltobjekter er i konflikt med andre objekter i mÄlposisjonen. Hvis du ikke avmerker Kontur av hvert enkelt objekt alternativet, viser LibreOffice kun en firkantet kontur som inkluderer alle valgte objekter.

Supporter oss!