Vis

Spesifiserer tilgjengelige visningsmoduser. Ved å velge en alternativ visning kan du øke hastigheten på skjermvisningen mens du redigerer presentasjonen.

Impress  Vis alternativer

Vis

Vis linjaler

Spesifiserer om linjalene skal vises øverst og til venstre for arbeidsområdet.

Hjelpelinjer under flytting

Spesifiserer om hjelpelinjer skal vises når et objekt flyttes.

LibreOffice lager stiplede hjelpelinjer som strekker seg utover boksen som inneholder det valgte objektet og som dekker hele arbeidsområdet, og hjelper deg med å plassere objektet.

Du kan også bruke denne funksjonen ved hjelp av med samme navn i verktøylinjen Innstillinger hvis en presentasjon eller en tegning er åpen.

Alle kontrollpunkter i Bézier-behandleren

Viser kontrollpunktene til alle Bézier-punktene hvis du tidligere har valgt et Bézier-kurve. Hvis redigeringsalternativet Alle kontrollpunkter i Bézier ikke er avmerket, vil bare kontrollpunktene til de valgte Bézier-punktene være synlige.

Omriss av hvert enkelt objekt

LibreOffice viser konturlinjen til hvert enkelt objekt når dette objektet flyttes. Konturen til hvert enkelt objekt alternativet, lar deg se om enkeltobjekter er i konflikt med andre objekter i målposisjonen. Hvis du ikke avmerker Kontur av hvert enkelt objekt alternativet, viser LibreOffice kun en firkantet kontur som inkluderer alle valgte objekter.

Supporter oss!