Innstillinger for LibreOffice Impress

Angir forskjellige innstillinger for alle nye presentasjoner. Du kan angi hvilket innhold som skal vises, hvilken måleenhet som skal brukes, og om du vil bruke rutenett og justering av dette.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne en presentasjon og velg → LibreOffice Impress


Generelt

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Vis

Specifies the available display modes. By selecting an alternative display, you can speed up the screen display while editing your presentation.

Rutenett

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Skriv ut

Specifies print settings within a drawing or presentation document.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!