Innstillinger for LibreOffice Impress

Angir forskjellige innstillinger for alle nye presentasjoner. Du kan angi hvilket innhold som skal vises, hvilken måleenhet som skal brukes, og om du vil bruke rutenett og justering av dette.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne en presentasjon og velg → LibreOffice Impress


Generelt

Definerer de generelle alternativene for tegnings- eller presentasjonsdokumenter.

Vis

Spesifiserer tilgjengelige visningsmoduser. Ved å velge en alternativ visning kan du øke hastigheten på skjermvisningen mens du redigerer presentasjonen.

Rutenett

Definerer rutenettinnstillingene for å opprette og flytte objekter.

Skriv ut

Spesifiserer utskriftsinnstillinger i en tegning eller et presentasjonsdokument.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!