Standarder

Definerer standardinnstillinger for nye regnearkdokumenter.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et regneark og velg → LibreOffice Calc → Standardverdier


Nye regneark

Du kan angi antall regneark i et nytt dokument, og prefiksnavnet for nye regneark.

Supporter oss!