Formel

Definerer innstillinger for formelsyntaksen og innstillingene for innlasting for LibreOffice Calc.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et regneark og velg → LibreOffice Calc → Formel


Alternativ for formel

Formelsyntaks

Det er tre alternativer. La oss se det ved eksempel. I et regneark er det to regneark, Ark1 og Ark2. I A1-cellen av Ark1 er det en referanse til C4-cellen av Ark2.

Bruk engelske funksjonsnavn

I LibreOffice kan Calc-funksjonsnavn oversettes. Som standard er avkrysningsboksen av, hvilket betyr at de lokale funksjonene brukes. Hvis du merker av i dette avmerkingsboksen, bytter du lokaliserte navn med de engelske. Denne skjer forformelangivelse og visning, funksjonsveiviser og formeltips. Du kan selvfølgelig fjerne markeringen for å bruke de lokale funksjonene.

Skilletegn

Dette alternativet lar deg konfigurere separatorer i formeluttrykkene dine. Dette kommer til nytte når du for eksempel vil skille funksjonsparametrene dine med kommaer (,) i stedet for semikolon (;).

I steden for å skrive for eksempel =SUM(A1;B1;C1) kan du skrive =SUM(A1,B1,C1).

På samme måte kan du også endre kolonne- og radskillere for in-line matriser. Tidligere brukte en in-line matrise semikoloner (;) som kolonneseparatorer og rørsymbolene (|) som radseparatorer, så et typisk uttrykk i linjeoppstillingen så ut som dette for en 5 x 2 matrisearray:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Ved å endre kolonneseparatorene til komma (,) og radseparatorene til semikolon (;), vil det samme uttrykket se slik ut:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Innstillinger for detaljerte beregninger

Angi reglene for konvertering fra strengverdier til numeriske verdier, strengverdier til cellereferanser og strengverdier til dato- og tidsverdier. Dette påvirker innebygde funksjoner som INDIRECT som tar en referanse som en strengverdi eller dato- og klokkeslettfunksjoner som tar argumenter som strengverdier i lokale eller ISO 8601-formater.

Beregn på nytt ved lasting av fil

Re-kalkuleringav formler kan ta betydelig tid når du laster inn veldig store filer.

Excel 2007 eller nyere

Det kan ta lang tid å laste inn en stort regneark. Hvis du ikke trenger å oppdatere de store regnearkdataene umiddelbart, kan du utsette omberegningen til et bedre tidspunkt. LibreOffice lar deg utsette rekalkuleringen av Excel 2007 (og nyere) for å minske lastetiden.

ODF-regneark (ikke lagret av LibreOffice)

Nyere versjoner av LibreOffice cacher regnearkformelen til ODF-filen. Denne funksjonen hjelper LibreOffice med å beregne et stort ODF-regneark lagret av LibreOffice raskere.

For ODF-regneark som er lagret av andre programmer, der slike bufrede formelresultater kanskje ikke eksisterer, kan omberegning utsettes for å øke hastigheten på filinnlastingen som med Excel 2007-filer.

For oppføringene ovenfor er følgende valg mulig:

tip

LibreOffice lagrede ODF-regneark vil bruke alternativene Aldri omberegn og Rekalkuler alltid.


Supporter oss!