Formel

Definerer innstillinger for formelsyntaksen og innstillingene for innlasting for LibreOffice Calc.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et regneark og velg → LibreOffice Calc → Formel


Alternativ for formel

Formelsyntaks

Det er tre alternativer. La oss se det ved eksempel. I et regneark er det to regneark, Ark1 og Ark2. I A1-cellen av Ark1 er det en referanse til C4-cellen av Ark2.

Bruk engelske funksjonsnavn

I LibreOffice kan Calc-funksjonsnavn oversettes. Som standard er avkrysningsboksen av, hvilket betyr at de lokale funksjonene brukes. Hvis du merker av i dette avmerkingsboksen, bytter du lokaliserte navn med de engelske. Denne skjer forformelangivelse og visning, funksjonsveiviser og formeltips. Du kan selvfølgelig fjerne markeringen for å bruke de lokale funksjonene.

Skilletegn

Dette alternativet lar deg konfigurere separatorer i formeluttrykkene dine. Dette kommer til nytte når du for eksempel vil skille funksjonsparametrene dine med kommaer (,) i stedet for semikolon (;).

I steden for å skrive for eksempel =SUM(A1;B1;C1) kan du skrive =SUM(A1,B1,C1).

På samme måte kan du også endre kolonne- og radskillere for in-line matriser. Tidligere brukte en in-line matrise semikoloner (;) som kolonneseparatorer og rørsymbolene (|) som radseparatorer, så et typisk uttrykk i linjeoppstillingen så ut som dette for en 5 x 2 matrisearray:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Ved å endre kolonneseparatorene til komma (,) og radseparatorene til semikolon (;), vil det samme uttrykket se slik ut:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Detailed Calculation Settings

Sets the rules for conversion from strings values to numeric values, string values to cell references, and strings values to date and time values. This affects built-in functions such as INDIRECT that takes a reference as a string value or date and time functions that takes arguments as string values in local or ISO 8601 formats.

Beregn på nytt ved lasting av fil

For å bruke denne funksjonen …

Velg - LibreOffice Calc - Formel.


Re-kalkuleringav formler kan ta betydelig tid når du laster inn veldig store filer.

Excel 2007 eller nyere

Det kan ta lang tid å laste inn en stort regneark. Hvis du ikke trenger å oppdatere de store regnearkdataene umiddelbart, kan du utsette omberegningen til et bedre tidspunkt. LibreOffice lar deg utsette rekalkuleringen av Excel 2007 (og nyere) for å minske lastetiden.

ODF-regneark (ikke lagret av LibreOffice)

Recent versions of LibreOffice caches spreadsheet formula results into its ODF file. This feature helps LibreOffice to recalculate a large ODF spreadsheet saved by LibreOffice faster.

For ODF spreadsheets saved by other programs, where such cached formula results may not exist, recalculation can be deferred to speedup file loading as with Excel 2007 files.

For the entries above the following choices are possible:

Tipsikon

LibreOffice saved ODF spreadsheets will honor Never recalculate and Always recalculate options.


Supporter oss!