Kompatibilitet

Definerer kompatibilitetsinnstillinger for LibreOffice Calc.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et regneark og velg → LibreOffice Calc → Kompabilitet


Tastaturbindinger

Tabellen nedenfor viser hvilke handlinger som er tilknyttet hvilke tastaturbindinger for de to tastaturbindingstypene (standard og OpenOffice.org klassisk

Tastaturbinding

Standard

OpenOffice.org klassisk

Rettetast

Slett innhold

Slett

Slett

Slett

Slett innhold

+ D

Fyll nedover

datavalg

+ pil ned

datavalg

øk radhøyden


Hvor handlingene er:

Supporter oss!