Skriv ut

Angir utskriftsoppsettet for regneark.

Alle innstillingene for regneark settes i → LibreOffice Calc → Skriv ut. For å sette innstillingene kun for det gjeldende dokumentet, velg Fil → Skriv ut og klikk på knappen Innstillinger.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice Calc → Skriv ut


Sider

Hindre sending av tomme sider

Angir at tomme sider uten celleinnhold eller tegneobjekter ikke skal skrives ut. Celleegenskaper som kantlinjer eller bakgrunnsfarger regnes ikke som celleinnhold. Tomme sider telles ikke med i sidenummereringen.

Ark

Bare skriv ut valgte ark

Angir at bare innhold fra valgte ark skrives ut, selv om du har valgt et større område i dialogvinduet Fil → Skriv ut eller i dialogvinduet Format → Utskriftsområder. Innhold fra ark som ikke er valgt, skrives ikke ut.

Tipsikon

Du kan velge flere ark for utskrift ved å trykke på fanen med navnet til hvert ark du vil skrive ut, nederst i arbeidsområdet mens du holder «Ctrl»-tasten nede.


Supporter oss!