Endringer

Dialogvinduet Endringer angir forskjellige innstillinger for merking av endringer som tas opp i dokumenter.

Du kan ta opp endringer i det du arbeider med, ved å velge Rediger → Endringer.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et regneark og velg → LibreOffice Calc → Endringer


Fargemerking av endringer

Angir farger for endringer som tas opp. Hvis du velger oppføringen «Etter forfatter», vil LibreOffice automatisk bruke fargen som er valgt for forfatteren, til å merke endringer denne forfatteren har gjort.

Endringer

Angir farger for endringer i celleinnhold.

Slettinger

Angir fargen for å markere slettinger i et dokument.

Innsettinger

Angir fargen for å markere innsettinger i et dokument.

Flyttede oppføringer

Angi fargen for å markere flyttet celleinnhold.

Supporter oss!