Beregn

Definerer beregningsinnstillingene for regneark. Definerer oppførselen til regneark med iterative referanser, datoinnstillingene, antall desimaler, og det skal skilles på store eller små bokstaver når du søker i regneark.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et regneark og velg → LibreOffice Calc → Kalkuler


Sirkelreferanser

I denne delen kan du begrense antallet steg i gjennomgangen som utføres ved gjentakende beregninger. Du kan også angi hvor stor nøyaktighet svaret skal vises med.

Repetisjoner

Angir om formler med sirkelreferanser (formler som gjentas helt til problemet er løst) skal beregnes med et bestemt antall repetisjoner. Hvis det ikke er satt et merke i boksen Repetisjoner , vil en sirkelreferanse i tabellen føre til at en feilmelding vises.

Eksempel: Beregning av kostnad uten moms.

  1. Skriv inn teksten «Salgspris» i celle A5, teksten «Nettopris» i celle A6 og teksten «Moms» i celle A7.

  2. Skriv inn en salgspris (for eksempel 100) i celle B5. Nettoprisen skal vises i celle B6 og momsen vises i celle B7.

  3. Du vet at momsen skal beregnes som nettopris ganger 25 %, og at du finner nettoprisen ved å trekke momsen fra salgsprisen. Skriv inn formelen =B5-B7 i B6 for å regne ut nettoprisen, og skriv inn formelen =B6*0,25 i celle B7 for å beregne momsen.

  4. Slå på repetisjoner for å beregne formlene på riktig måte. Hvis du ikke gjør dette, vises feilmeldingen «Feil: Sirkelreferanse» i statuslinjen

A

B

5

Salgspris

100

6

Nettopris

=B5-B7

7

Moms

=B6*0,15


Steg

Angir det største antallet steg i gjennomgangen.

Minste endring

Angir differansen mellom resultatet fra to gjentakende steg etter hverandre. Hvis differansen er mindre enn verdien for minste endring, vil gjennomgangen stoppe.

Dato

Velg startdato for den interne omregningen fra dager til tall.

30.12.1899 (standard)

Setter 31. desember 1899 som dag null.

01.01.1900 (StarCalc 1.0)

Setter 1. januar 1900 som dag null. Bruk denne innstillingen til StarCalc 1.0-regneark som inneholder datoer.

01.01.1904

Setter 01.01.1904 som dag null. Bruk denne innstillingen for regneark som importeres fra et eksternt format.

Skill store og smĂĄ bokstaver

Kryss av her for ĂĄ skille mellom smĂĄ og store bokstaver i teksten nĂĄr du sammenligner innholdet i celler.

Eksempel: Skriv inn teksten «Test» i celle A1 og teksten «test» i celle B1. Skriv deretter inn formelen «=A1=B1» i celle C1. Dersom Skill mellom små og store bokstaver er avmerkt, vil cellen vise «USANN», ellers vil den vise «SANN».

note

Tekstfunksjonen EXACT skiller alltid mellom store og smĂĄ bokstaver, uavhengig av valgene i dette dialogvinduet.


warning

Deaktiver test av store eller små bokstaver for regneark som må være kompatible med Microsoft Excel.


Presisjon som vist

Sett et merke her for å beregne med de avrundede verdiene som vises i arket. Diagrammer vil bruke verdiene som vises. Hvis det ikke er merket av for Presisjon som vist, vil tallene som vises være avrundet, mens interne beregninger vil bruke de nøyaktige tallene.

Søkekriterier = og <> må gjelde hele celler

Angir at søkekriteriene du velger for databasefunksjoner i Calc, skal være i samsvar med hele cellen. Når det er merket av for Søkekriterier = og <> må gjelde hele celler, fungerer LibreOffice Calc på nøyaktig samme måte som MS Excel ved søk i celler med databasefunksjonene.

.* er plassert slik:

Søkeresultat:

win

Finner win, men ikke win95, os2win eller upwind

win.*

Finner win og win95, men ikke os2win eller upwind

.*win

Finner win og os2win, men ikke win95 eller upwind

win.*

Finner win, win95, os2win og upwind


Hvis det ikke er merket av for Søkekriterier = og <> må gjelde hele celler, gir søkemønsteret «win» samme resultat som «.*win.*». Søkemønsteret kan finnes hvor som helst i en celle når du søker med databasefunksjoner i Calc.

warning

Aktiver hele cellener sammenligning for regneark som må være kompatible med Microsoft Excel.


Aktiver jokertegn i formler

Angir at jokertegn er aktivert ved søk og også for sammenligning av tegnstrenger.

warning

Aktiver jokertegn i formler for regneark som må være kompatible med Microsoft Excel.


Bruk regulære uttrykk i formler

Angir at regulære uttrykk i stedet for enkle jokertegn er aktivert ved søk og også for sammenligning av tegnstrenger.

warning

Ikke aktiver regulære uttrykk i formler for regneark som må være kompatible med Microsoft Excel.


Ingen jokertegn og regulære uttrykk i formel

Angir at bare bokstavstrenger brukes ved søk og også for sammenligning av tegnstrenger.

warning

Ikke deaktiver jokertegn i formler for regneark som må være kompatible med Microsoft Excel.


Finn kolonne- og radoverskrifter automatisk

Angir at du kan bruke teksten i en hvilken som helst celle som overskrift for kolonnen under teksten eller raden til høyre for teksten. Teksten må bestå av minst ett ord, og kan ikke inneholde noen operatorer.

Eksempel : Cell E5 inneholder teksten "Europa". Nedenfor, i celle E6, er verdien 100 og i celle E7 verdien 200. Hvis boksen Automatisk søk kolonne og rad er merket, kan du skrive følgende formel i celle A1: = SUM (SUM ( Europa).

Begrens antall desimaler for generelle nummerformat

Du kan angi maksimalt antall desimaler som vises som standard for celler med generelt nummerformat. Hvis ikke aktivert, viser celler med generelt nummerformat sĂĄ mange desimaler som kolonnebredden tillater.

Antall desimaler

Angir hvor mange desimaler tall skal vises når tallformatet Standard brukes. Tallene som vises er avrundet, mens de nøyaktige tallene lagres.

Supporter oss!