Kopier liste

Lar deg kopiere de valgte cellene til en sorteringsliste.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et regneark og vel → LibreOffice Calc → Sorteringslister → Kopier


Liste fra

Velg Rader eller Kolonner. Celler uten tekst utelates ved kopiering.

Rader

Velg Rader for å kopiere et sammendrag av innholdet i de valgte radene til en liste.

Kolonner

Velg Kolonner for å kopiere et sammendrag av innholdet i de valgte kolonnene til en liste.

Supporter oss!