Sorteringslister

Alle selvvalgte lister vises i dialogvinduet Sorteringslister. Du kan også lage og redigere dine egne lister. Sorteringslister kan bare inneholde tekst, ikke tall.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et regneark og velg → LibreOffice Calc → Sorteringslister


Lister

Viser alle tilgjengelige lister. Disse listene kan velges for redigering.

Oppføringer

Viser innholdet til den valgte listen. Dette innholdet kan redigeres.

Kopier liste fra

Angir hvilket regneark og hvilke celler som skal kopieres, slik at innholdet kan settes inn i Lister. Det valgte området i regnearket er standard.

Kopier

Kopierer innholdet i celleområdet som vises i feltet Kopier liste fra. Hvis du velger en referanse til tilknyttede rader og kolonner, vises dialogvinduet Kopier liste når du trykker på knappen. Du kan bruke dette dialogvinduet til å velge om referansen skal gjøres om til sorteringslister som sorteres etter kolonne eller etter rad.

Ny/Forkast

Legger til innholdet i en ny liste i boksen Oppføringer. Knappens navn endres fra Ny til Forkast, slik at du kan slette den nye listen.

Legg til / Endre

Legger til en ny liste i boksen Lister. Hvis du vil redigere denne listen i boksenOppføringer, endres knappens navn fra Legg til til Endre, slik at du kan legge til den nylig endrede listen.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Supporter oss!